Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Meer gezondheidsrisico’s onder jongeren

10 juni 2014

Naarmate jongeren meer in de pubertijd terecht komen, worden een aantal gezondheidsrisico’s groter. Dit staat in een onderzoek van het UMCG dat op 10 juni is gepubliceerd. Het extra contactmoment van GGD’en en JGZ-organisaties draagt bij aan bewustwording van die risico’s onder jongeren het signaleren en adviseren ten behoeve van een gezonde leefstijl.

De uitkomsten van dit onderzoek worden op dinsdagmiddag 10 juni door hoofdonderzoeker prof. dr. Menno Reijneveld (Sociale Geneeskunde) aangeboden aan de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alle jongeren hebben aandacht nodig

De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen, zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico’s die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven. Preventieprogramma’s kunnen dan op maat aan jongeren worden aangeboden, zoals voorlichting en leefstijladvies op maat.

Extra contactmoment adolescenten bij GGD’en en JGZ-organisaties

Het UMCG deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft in 2012 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. De GGD’en en JGZ-organisaties zijn hard aan de slag om dit contactmoment vorm te geven. Dit onderzoek toont aan dat het contactmoment een kans is om adolescenten te bereiken met preventie in een kwetsbare periode. Hiermee gaan de GGD’en en JGZ-organisaties in op de behoeften van scholen, ouders en de jongeren zelf. Dit extra contactmoment ondersteunt jongeren om zich te ontwikkelen tot gezonde individuen die kunnen participeren in de maatschappij.

Onderzoek naar gezondheidsproblemen jongeren

In de studie Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies staan de aard en het voorkomen van risicogedrag en (psychosociale) gezondheidsproblemen centraal. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de langlopende TRAILS-studie, een unieke studie waarbij meer dan 2000 jongeren vanaf hun 11e jaar zijn gevolgd in hun adolescentie richting volwassenheid. Het onderzoek is vooral gericht op onderwerpen als overgewicht, lichamelijke beweging en voeding roken, alcohol en cannabisgebruik, depressie en pesten.

Uit het onderzoek blijkt dat aandacht voor overgewicht, middelengebruik en psychische problemen nodig is bij alle jongeren ongeacht hun onderwijsniveau. Na signalering dienen effectieve interventies beschikbaar te zijn om jongeren te begeleiden. Aan de hand van het onderzoek worden vijf aanbevelingen gedaan voor de beste manier om dit extra contactmoment in te vullen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 22 februari 2019

  RUG gunt bouw Feringa Building aan Ballast Nedam

  De bouwkundige aanbestedingsprocedure voor de bouw van onze nieuwe Feringa Building is binnenkort afgerond: Ballast Nedam gaat het indrukwekkende gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek bouwen op de Zernike Campus.

 • 22 februari 2019

  Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

  Scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief,...

 • 21 februari 2019

  Laura Peters: 'De strafrechtketen is aan het vastdraaien'

  In een poging procedures te versnellen wil het Openbaar Ministerie vooraf met bekennende verdachten afspraken kunnen maken over de hoogte van de straf.