Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek naar een geïndividualiseerd behandelplan voor polyfarmacie patiënten en de rol van de openbaar apotheker

26 mei 2014

Prof.dr. J.J. de Gier (onderzoeksgroep Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Groningen Research Institute of Pharmacy ) heeft recentelijk 265.000 euro toegekend gekregen van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) voor onderzoek naar de wijze van begeleiding van patiënten met polyfarmacie door de openbaar apotheker na een medicatiebeoordeling. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een geïndividualiseerd farmacotherapeutisch behandelplan dat kan worden gebruikt door patiënten met (complexe) polyfarmacie (en hun mantelzorger) waarbij sterk rekening zal worden gehouden met de individuele behoeften van de patiënt. In samenwerking met het AMC, de UvA en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) zal worden onderzocht hoe dit farmacotherapeutisch behandelplan zelfmanagement van de patiënt bij het gebruik van complexe medicatie kan versterken. Verwacht wordt dat hiermee het aantal geneesmiddel gerelateerde problemen kan dalen.

Geneesmiddelen spelen bij 80% van alle medische behandelingen een rol en beïnvloeden het leven van een patiënt in vele opzichten en helaas niet alleen positief. De meest voorkomende geneesmiddelgebonden problemen zijn onder behandeling of het gebrek aan preventieve medicatie en ontoereikend gebruik waardoor gewenste therapeutische doelen niet worden bereikt.

Eerder onderzoek wijst uit dat er positieve resultaten zijn te verwachten van een systematische medicatiebeoordeling (de beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt op basis van een periodieke, gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie) uitgevoerd door de apotheker bij patiënten die medicatie langdurig gebruiken voor een chronische aandoening zoals diabetes, hart/vaatziekten, astma en COPD, depressie, of chronische pijn. Bij deze groep van patiënten is maatwerk een vereiste, aangezien de aandoeninggerichte richtlijnen voor geneesmiddelgebruik bij diverse aandoeningen gelijktijdig meestal ontoereikend zijn.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:44

Meer nieuws