Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderzoeksresultaten fase 1

19 mei 2014

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen hiervan, en mogelijke veranderingen in opvattingen hierover in de tijd. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het onderzoek bestaat uit drie fasen, verdeeld over een jaar. Dit document bevat informatie over de methode en uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek, die heeft plaatsgevonden in november 2013. De uitkomsten worden gedeeld met de deelnemers, beleidsmakers, de Dialoogtafel Groningen en NAM. Een kortere samenvatting van deze resultaten wordt ook per brief aan deelnemers gestuurd en naar buiten gebracht middels een persbericht.

Laatst gewijzigd:22 september 2014 10:17

Meer nieuws