Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie Lex Hoogduin: ‘Opnemen complexiteit in economische denkbeelden leidt tot beter toezicht op banken’

17 april 2014

Fundamentele onzekerheid en complexiteit moeten als wezenlijke bestanddelen worden opgenomen in de hedendaagse denkbeelden over de economie. Een dergelijke aanpassing van de theorie zal onder meer leiden tot een ander en beter toezicht op de banken. Dat betoogt prof.dr. Lex Hoogduin in zijn oratie als hoogleraar Complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituties, op dinsdag 22 april aan de Rijksuniversiteit Groningen. De oratie en het daaraan voorafgaande symposium worden live uitgezonden via de RUG-website en www.lexhoogduin.com.

Voor Hoogduin is de economie geen systeem dat zich, als de natuur, laat leiden door kwantitatieve wetten. Veeleer is de economische wetenschap een beschrijving van de economische fenomenen die wij dagelijks zien optreden. Bovendien is de economie complex, in de zin dat niet alle informatie centraal op één punt aanwezig is maar juist verspreid over alle economische actoren. Deze twee noties maken nog altijd geen deel uit van het heersende macro-economische paradigma en dat zou wel moeten, zegt Hoogduin.

Antennes

Hoogduin stelt vast dat deze inzichten ook noodzakelijk zijn voor goed bestuur en toezicht op de financiële markten: ‘Als je eenmaal toegeeft dat die complexiteit en onzekerheid erbij horen, kun je daar wel degelijk instrumenten voor ontwikkelen. Een individuele bank is een complexe instelling, omdat de informatie niet op één plaats is. De calculeerbaarheid die risicomanagement veronderstelt, is beperkt. Maar als je nu toegeeft dat de situatie onzeker is en je weet dat je verrast kunt worden, dan kun je bijvoorbeeld zorgen dat er voldoende prikkels zijn om je niet te laten verrassen, antennes en informatiesystemen ontwikkelen die ervoor zorgen dat je alert bent, buffers creëren die zorgen dat je reactietijd hebt.’

Bankencrisis

Hoogduin licht dat toe aan de hand van het toezicht op de financiële sector na de financiële crisis van 2007/2008. Dat zou er op grond van deze theorie op een aantal punten wezenlijk anders uitzien dan feitelijk het geval is. ‘Zo zou er bijvoorbeeld veel minder nadruk worden gelegd op risicogewogen kapitaaleisen voor banken en veel meer op de leverage ratio - het balanstotaal van een bank ten opzichte van het eigen vermogen. Aan de mate waarin op het kapitaal kan worden ingeteerd, en de vraag of en hoe de leverage ratio daarna hersteld kan worden, zou veel meer belang worden toegekend. Ook zouden de beschikbare toezichthouders anders worden ingezet.’

Onderzoeksvragen

Hoogduin verwacht dat deze inzichten nieuwe vensters openen op een nog nauwelijks ontgonnen terrein in de economische wetenschap. ‘Er is een wetenschappelijke analyse mogelijk van de vraag hoe mensen, bedrijven en overheden omgaan met complexiteit en onzekerheid. En daar zijn vele interessante onderzoeksvragen open.’

Meer informatie

De oratie van prof.dr. Lex Hoogduin vindt plaats op dinsdag 22 april 2014 om 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. De oratie en het daaraan voorafgaande symposium in de aula worden live uitgezonden via de RUG-website en ook via www.lexhoogduin.com

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

  De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theater in Groningen.