Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof. mr. Hans Engels benoemd tot bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden

10 maart 2014
Prof. mr. Hans Engels
Prof. mr. Hans Engels

Prof. mr. Hans Engels is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Oppenheimleerstoel.

Hans Engels (1951) studeerde Nederlands Recht en publiekrecht aan de RUG, waar hij in 1987 ook promoveerde op een studie naar de Minister zonder Portefeuille. Hij is tevens universitair hoofddocent staatsrecht bij de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Van 17 december 2001 tot 1 januari 2014 was Engels bijzonder hoogleraar Gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbeckeleerstoel) aan de Universiteit Leiden. Zijn oratie (2003) droeg als titel ‘Eigenstandig of Zelfstandig – de gekozen burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief’.

Onderwijs en onderzoek vinden plaats op het terrein van de centrale constitutionele instellingen (m.n. regering en parlement) en het decentraal bestuur (m.n. gemeente en provincie). Daarnaast is hij hoofdredateur van Jurisprudentie Gemeenten, redactielid van Bestuurswetenschappen en lid vabn de redactieraad van De Gemeentestem.

Binnen de universiteit bekleedde Engels de nodige nevenfuncties, waaronder lidmaatschap van Faculteitsraad, Commissie Wetenschapsbeoefening, facultair projectleider Duaal Leren, plv. voorzitter College van Beroep voor de Examens , voorzitter van de Examencommissie en voorzitter van de Commissie Bindend Studieadvies. Thans is hij voorzitter van de Propaedeusecommissie.

Buiten de universiteit was Engels geruime tijd actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken van Assen. Groningen en Leeuwarden en bekleedde hij diverse nevenfuncties in het openbaar bestuur (raadslidmaatschap, part-time wethouder, lid van Provinciale Staten). Daarnaast was hij o.m. lid van de Commissie Evaluatie Dualisering Gemeenten (Cie-Leemhuis, 2004), vice-voorzitter VNG-commissie Grondwet en Gemeentewet (Cie-Van Aartsen, 2008) en lid van de Commissie Bestuurskracht Randstadprovincies (Cie-Hermans, 2009).

Sinds 2004 is hij voor D66 lid van de Eerste Kamer en is daar o.m. voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken/Hoge Colleges van Staat en Huis van de Koning. Verder is hij sinds 2012 voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juli 2017 14:04
printView this page in: English

Meer nieuws