Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Eugène van Puijenbroek benoemd tot bijzonder hoogleraar Geneesmiddelbewaking en Geneesmiddelveiligheid

19 maart 2014
Eugène Van Puijenbroek
Eugène Van Puijenbroek

Eugène van Puijenbroek wordt per 1 april 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Geneesmiddelbewaking en Geneesmiddelveiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De leerstoel is ingesteld door het Nederlands Bijwerkingen Fonds en heeft tot doel het onderzoek naar bijwerkingen te stimuleren en verdere invulling te geven aan de ontwikkeling van geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) als wetenschappelijke discipline.

Van Puijenbroeks onderzoek zal zich richten op bijwerkingen van geneesmiddelen en het ontwikkelen van methoden om bijwerkingen in kaart te brengen. Speciale aandacht gaat uit naar geneesmiddelen en zwangerschap. Vanzelfsprekend neemt ook het onderwijs een belangrijke plaats in.

De leerstoel is ondergebracht bij de groep Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) en de opleiding Farmacie. Met deze leerstoel wordt de inbreng vanuit de klinische praktijk in het onderzoek en onderwijs van Farmacie verder versterkt.

Eugène van Puijenbroek (Tilburg, 1960) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen en volgde zijn huisartsopleiding aan de universiteit van Maastricht.
In 2001 promoveerde hij aan de universiteit van Utrecht op het proefschrift “Quantitative signal detection in Pharmacovigilance”. Sinds 1993 is hij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, waar hij ook nu werkzaam blijft.

Links:

bijwerkingenfonds

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 17:34

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.