Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoeksinstituut NIDI gaat door

Demografisch toponderzoek behouden voor Nederland
12 maart 2014

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van dit belangrijke kennisinstituut op zich te nemen.

Hoogwaardig onderzoek behouden

Dankzij structurele financiële steun van de KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen blijft het hoogwaardige interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voor Nederland behouden. Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van demografisch onderzoek, zoals naar de gevolgen van de vergrijzing. Nadat het ministerie van OCW had bekendgemaakt de subsidie voor het NIDI te stoppen, stelde het bestuur van de KNAW een commissie van onafhankelijke deskundigen in die de wetenschappelijke waarde van het NIDI en het belang van zijn onafhankelijke positie moest beoordelen. Tezelfdertijd voerde het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen een verkenning uit naar het draagvlak binnen de universiteit voor het aanhalen van de banden met het NIDI.

Het evaluatieonderzoek

In oktober 2013 concludeerde de commissie ‘Kwaliteit, rol en belang van het NIDI’ onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar Anneke van Doorne-Huiskes in haar rapport dat de wetenschappelijke kwaliteit van het NIDI zeer goed tot excellent is. Het instituut neemt een centrale, agendabepalende positie in binnen het nationale en internationale wetenschappelijke demografisch onderzoek, aldus de commissie.

De verkenning

De conclusie van de verkenning door het Groningse universiteitsbestuur was dat de raakvlakken tussen de activiteiten van het NIDI en het eigen onderzoek en onderwijs talrijk zijn. Binnen de universiteit bleek een breed draagvlak voor intensievere samenwerking met het NIDI, met name rond de thema’s sustainable society en healthy ageing.

Toekomst NIDI

De KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen zullen jaarlijks elk circa 1 miljoen euro bijdragen aan de basissubsidie van het NIDI. Uiteraard blijft het NIDI daarnaast een substantieel deel van zijn budget verwerven in competitie, vooral uit Europese middelen. Het NIDI blijft in Den Haag gevestigd.
Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Nieuw tijdschrift: Virtus

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel. Het is zojuist toegevoegd aan de tijdschriftenlijst van University of Groningen Press.

 • 16 oktober 2018

  Dimitry Kochenov Joins the FCT Panel to Assess the State of Legal Research in Portugal

  Prof. Dimitry Kochenov has been called to participate in the international panel of experts convened by the Portuguese national authority for the funding of scientific research (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) and tasked with the assessment...

 • 16 oktober 2018

  Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief

  Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.