Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoeksinstituut NIDI gaat door

Demografisch toponderzoek behouden voor Nederland
12 maart 2014

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van dit belangrijke kennisinstituut op zich te nemen.

Hoogwaardig onderzoek behouden

Dankzij structurele financiële steun van de KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen blijft het hoogwaardige interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voor Nederland behouden. Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van demografisch onderzoek, zoals naar de gevolgen van de vergrijzing. Nadat het ministerie van OCW had bekendgemaakt de subsidie voor het NIDI te stoppen, stelde het bestuur van de KNAW een commissie van onafhankelijke deskundigen in die de wetenschappelijke waarde van het NIDI en het belang van zijn onafhankelijke positie moest beoordelen. Tezelfdertijd voerde het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen een verkenning uit naar het draagvlak binnen de universiteit voor het aanhalen van de banden met het NIDI.

Het evaluatieonderzoek

In oktober 2013 concludeerde de commissie ‘Kwaliteit, rol en belang van het NIDI’ onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar Anneke van Doorne-Huiskes in haar rapport dat de wetenschappelijke kwaliteit van het NIDI zeer goed tot excellent is. Het instituut neemt een centrale, agendabepalende positie in binnen het nationale en internationale wetenschappelijke demografisch onderzoek, aldus de commissie.

De verkenning

De conclusie van de verkenning door het Groningse universiteitsbestuur was dat de raakvlakken tussen de activiteiten van het NIDI en het eigen onderzoek en onderwijs talrijk zijn. Binnen de universiteit bleek een breed draagvlak voor intensievere samenwerking met het NIDI, met name rond de thema’s sustainable society en healthy ageing.

Toekomst NIDI

De KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen zullen jaarlijks elk circa 1 miljoen euro bijdragen aan de basissubsidie van het NIDI. Uiteraard blijft het NIDI daarnaast een substantieel deel van zijn budget verwerven in competitie, vooral uit Europese middelen. Het NIDI blijft in Den Haag gevestigd.
Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 juli 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie...

 • 18 juli 2018

  ​Vanaf 2019 masteropleiding Mechanical Engineering

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Nadat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs eerder dit jaar de opleiding goedkeurde, heeft de Nederlands-Vlaamse...

 • 18 juli 2018

  Telescopennetwerk maakt superscherpe radiofoto van een zwaartekrachtlens

  Met behulp van een wereldwijd netwerk van radiotelescopen heeft een internationaal team van sterrenkundigen onder Nederlandse leiding een van de scherpste radiofoto’s ooit van een zwaartekrachtlens gemaakt. Deze opname bevestigt dat donkere materie...