Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar beroepsonderwijs in discussie

12 februari 2014

Het onderzoek naar de gevolgen van de komst van de Entreeopleidingen ter vervanging van MBO

niveau 1 voor het Praktijkonderwijs is in december 2013 afgerond. Het rapport is geschreven door dr. T.A. van Batenburg en kunt u downloaden op www.rug.nl/gion/publicaties De in het schooljaar 2014-2015 te starten Entreeopleidingen zijn drempelloos en daardoor blijft de route richting de arbeidsmarkt via de Entreeopleiding voor Praktijkschool-leerlingen (PrO) open. De verwachte voordelen hiervan zijn echter niet groot omdat PrO-leerlingen zich ook goed via de eigen school kunnen kwalificeren middels het behalen van branche-certificaten. Alleen voor zeer goede PrO-leerlingen, die kans maken het referentieniveau 2F voor taal en rekenen te realiseren, lijkt een vervolg in de Entreeopleiding zinvol, zij kunnen dan naar MBO niveau 2 doorstromen.

Alle mogelijke samenwerkingsverbanden tussen PrO en MBO kunnen in goed overleg m.b.t. de wederzijdse dienstverlening en bekostiging worden aangegaan. Aanbevolen wordt om te werken aan een hogere status voor de leerweg richting branche-certificaten. De waarde hiervan is mogelijk zelfs hoger dan die van het Entreediploma zonder doorstroomrecht naar MBO 2. De branche-certificaten worden momenteel al goed gewaardeerd door werkgevers, waardoor PrO-leerlingen er al relatief gemakkelijk werk mee vinden. Het PrO heeft om maatwerktrajecten te kunnen realiseren het veel grotere aanbod van het MBO nodig. PrO en MBO kunnen onderwijs en begeleiding bij elkaar inkopen en samen bepalen waar en wanneer het onderwijs plaatsvindt. Het is daarom aan te bevelen de samenwerking tussen beide schooltypen te intensiveren.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws