Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Groningen Centre of Energy Law krijgt twee NWO projecten gehonoreerd voor onderzoek naar Smart Grids

12 februari 2014

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de URSES-call (Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems) twee onderzoeksprojecten gehonoreerd waar de RUG / GCEL in participeert. Het gaat hier om onderzoek naar slimme energiesystemen (smart grids) en de regulering daarvan in de toekomst.

De grootschalige uitrol van duurzame elektriciteit en een toename in elektrische mobiliteit zal naar verwachting tot onoverkomelijke problemen leiden voor het traditionele elektriciteitssysteem dat is gebaseerd op centrale productie en afstemming van productie van en vraag naar elektriciteit. Het slimme net zal naar verwachting veel van deze problemen oplossen, maar vergt een volledig nieuw technisch, organisatorisch en juridisch kader. Het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) zal, in samenwerking met diverse technische universiteiten en industriepartners, met twee promovendi onderzoek gaan doen naar dit nieuwe juridische kader.

In het Dispatch project werken het GCEL, de Technische Universiteit Eindhoven, de TU Twente en bedrijven zoals Alliander, Enexis, Tennet, Cofely en IBM samen om een technisch, organisatorisch en juridisch kader te ontwikkelen dat de zeer korte termijn planning van het netbeheer combineert met de 15-minuten termijn die in de energiemarkt wordt gehanteerd, zodat het smart grid mogelijk wordt.

In het SmaRds project werken het GCEL en de TU Twente samen met bedrijven zoals Cogas, Energie coöperatie Noordelijk Lokaal en Duurzaam en het projectbureau Meerstad om een nieuw raamwerk te ontwikkelen dat de uitrol van smart grids, waarbij lokale initiatieven als aanjagers van deze uitrol functioneren, mogelijk maakt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martha Roggenkamp en Hans Vedder . Meer informatie over GCEL.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 12:41

Meer nieuws