Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Arabische universiteiten bezoeken Groningen

12 februari 2014

De Rijksuniversiteit Groningen ontving op maandag 10 en dinsdag 11 februari leden van de Association of Arab and European Universities voor een ‘Leadership visit’. Leiders van zes universiteiten uit Irak, Jordanië, Libanon, de Palestijnse Gebieden en Egypte discussieerden over de toekomst en ontwikkeling van universitair leiderschap.

Groepsfoto
Voorste rij: Mahmoud El Kishnen (Alexandra University, Egypt), Mohammad Amin Awwad (Philadelphia University, Jordanië), Sibrand Poppema (RUG), Abed Amin Yakan (Jinan University, Libanon), Achterste rij: Kamalan K. Sha’ath (Islamic University, Gaza, Palestine), Ben Verheijden (namens RUG), Jan de Jeu (RUG), Inge Bolwijn (RUG), Ahmed Anwar Dezaye (Salahaddin University, Kurdistan Region, Irak), Bert Verveld (RUG) en Madeleine Gardeur-Veltman (RUG). Op de foto ontbreekt: Mohammad Rafat Mahmoud, Assistent Secretaris Generaal van de Association of Arab Universities (AArU) in Amman, Jordanië.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Leading universities in a global context, preparing for the future’.

Hoe geef je leiding aan een universiteit in een snel veranderende wereld en hoe bereid je jonge talenten voor op een toekomstige rol in de maatschappij? Deze twee punten stonden centraal tijdens het bezoek.

Wat opviel, was dat de vragen en dilemma’s waar de bestuurders hier en in de Arabische wereld mee worstelen veel overeenkomsten vertoonden.

Toekomstige leiders

‘Universiteiten zijn verantwoordelijk voor de opleiding van toekomstige leiders die zullen werken in een open, mondiale samenleving. Ze moeten een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun land, maar ook aan een duurzame wereld. Samenwerking tussen Arabische en Europese landen biedt de kans om ervaringen uit te wisselen tussen culturen en over en weer verschillende zienswijzen te verkennen. Het is een gelegenheid om een internationaal perspectief te schetsen op onderwijs en onderzoek en de organisatie van het hedendaags Hoger Onderwijs,’ , zegt collegevoorzitter van de RUG, prof. dr. Sibrand Poppema, die terugkijkt op een geslaagd bezoek. De Arabische gasten bezoeken deze week ook nog een andere Europese universiteit, de Universiteit van Oldenburg.

Ondertekening
Collegevoorzitter Sibrand Poppema (Rijksuniversiteit Groningen) en president Ahmed Anwar Dezaye (Salahaddin University in de Kurdische Regio in Irak) ondertekenen een Memorandum of Understanding ter bevordering van de samenwerking op het terrein van PhD studies, masters en onderzoek.

Meer informatie

Contact: Gernant Deekens, woordvoerder RUG

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws