Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vacature promovendus bij Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht

24 januari 2014

Promovendus Orthopedagogiek/Jeugdzorg (1,0 fte) (214018)

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 27.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen.
Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt deel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Functieomschrijving

De vacature betreft een promovendus in de sectie jeugdzorg (gedrags- en opvoedingsproblemen).
De kandidaat zal worden aangesteld in de onderzoekslijn 'Kinderen die te maken krijgen met besluitvormingsprocedures en juridische procedures in het vreemdelingenrecht' en zal deel uitmaken van het team van onderzoekers dat verbonden is aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Binnen dit centrum lopen verschillende onderzoeksprojecten gericht op kinderen, vreemdelingrechtelijke besluitvorming en orthopedagogische grondwaarden.
Het doel van het specifieke onderzoeksproject 'De BIC-methodiek aangepast voor de eerste fase van de asielprocedure' is bij te dragen aan de totstandkoming van een methodiek voor diagnostiek en besluitvorming voor kinderen uit gezinnen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die te maken krijgen met een asielaanvraag in eerste aanleg. Het gaat om kinderen met een Niet-Westerse culturele achtergrond die nog maar net in Nederland zijn gearriveerd. Centraal staat de vraag hoe de door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde Belang van het kind-methodiek (BIC-methode) voor deze kinderen moet worden aangepast voor het diagnostisch proces ter ondersteuning van besluitvormings- en juridische procedures. Het onderzoek moet leiden tot een methode voor diagnostiek en tot een aangepaste betrouwbare en valide BIC-vragenlijst te gebruiken in orthopedagogisch diagnostisch onderzoek ten behoeve van genoemde procedures. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met een jurist die op hetzelfde project wordt aangesteld.

Functie-eisen

 • masterdiploma in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur in de orthopedagogiek of (klinische) ontwikkelingspsychologie
 • ervaring met en kennis van wetenschappelijk onderzoek over gevluchte kinderen
 • ervaring met en kennis van interculturele diagnostiek en trauma's bij kinderen gerelateerd aan het vluchtelingenbestaan
 • zeer goede methodologische en statische kennis op het gebied van het ontwikkelen van vragenlijsten
 • kunnen samenwerken in een team van onderzoekers.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2083,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2664,- bruto per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd (salarisschalen Nederlandse Universiteiten). Het betreft een aanstelling voor een periode van in totaal vier jaar (1,0 fte) die dient te worden afgesloten door middel van een individuele dissertatie. Na een jaar wordt op grond van een beoordeling bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 18 maanden verlengd zal worden met de resterende twee jaar en zes maanden.

Sollicitatie
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een cijfer- c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) te sturen voor 07.02.2014 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Kandidaten die uitgenodigd worden voor een nader gesprek zal gevraagd worden hoe ze het onderzoek denken uit te voeren.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. A.E. Zijlstra, 050-3636541,  a.e.zijlstra@rug.nl


Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...