Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Edelhert loopt met grote boog om wolvenkeutel heen

07 januari 2014

De angst voor wolven is zo groot dat een edelhert met een boog om de plek heenloopt waar een keutel van hun vijand ligt. Dat de herten daar niet gaan grazen kan van invloed zijn op de vegetatie in een natuurgebied. Dit concluderen Poolse, Utrechtse en Groningse onderzoekers in een publicatie in PLOS One van 3 januari 2014. Zij deden onderzoek in het oerbos van Białowieża in Polen. De edelherten herkennen de geur van hun belangrijkste predator aldaar: de wolf. Als ze deze geur opvangen, verminderen ze sterk hun foerageergedrag en neemt hun alertheid met een factor twee toe. Wilde zwijnen, die geen belangrijke prooi zijn voor wolven, laten deze gedragsveranderingen niet zien.

De onderzoekers bekeken met behulp van ‘cameravallen’ hoe wilde edelherten en wilde zwijnen reageerden op een verse wolvenkeutel die zij op experimentele plaatsen in het bos hadden neergelegd. Dat edelherten reageren op de geur van een predator was bekend, maar deze studie laat zien dat slechts een kleine dosis (een keutel) een relevante rol speelt in natuurlijke bossystemen.

Veel kennis over interacties tussen wolf en hert komt van onderzoek dat werd gedaan in het Yellowstone National Park (VS), met een tamelijk open landschap. De huidige studie laat zien dat deze processen anders kunnen lopen in gesloten bossystemen, zoals het Białowieża oerbos. Geur, en niet zicht, blijkt hier een belangrijke rol te spelen in het creëren van angst voor predatoren, waardoor bepaalde plekken in het bos (tijdelijk) minder gebruikt of zelfs gemeden worden.

What cues do ungulates use to assess predation risk in dense temperate forests?, PLOS One 3 januari 2014, D.P.J. Kuijper, M. Verwijmeren, M. Churski, A. Zbyryt, K. Schmidt, B. Jędrzejewska, C. Smit (RUG)

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...