Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Jantine Walst: 'Wetsvoorstel sociaal leenstelsel hoger onderwijs niet in lijn met EVRM en EU-recht?'

11 oktober 2013

De discussie over het plan om een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs te introduceren is nog altijd gaande. Op 28 juni 2013 heeft het kabinet Rutte-II een nieuw wetsvoorstel ter introductie van een sociaal leenstelsel in de masterfase aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een korte bespreking van de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel gaat voormalig RUG-studente Jantine Walst dieper in op het nieuwe wetsvoorstel in een NJBlog.

Jantine Walst studeerde Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel volgt Jantine een stage bij de UNHCR, De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:38

Meer nieuws