Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Jantine Walst: 'Wetsvoorstel sociaal leenstelsel hoger onderwijs niet in lijn met EVRM en EU-recht?'

11 oktober 2013

De discussie over het plan om een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs te introduceren is nog altijd gaande. Op 28 juni 2013 heeft het kabinet Rutte-II een nieuw wetsvoorstel ter introductie van een sociaal leenstelsel in de masterfase aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een korte bespreking van de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel gaat voormalig RUG-studente Jantine Walst dieper in op het nieuwe wetsvoorstel in een NJBlog.

Jantine Walst studeerde Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel volgt Jantine een stage bij de UNHCR, De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 13:00

Meer nieuws

 • 17 juli 2024

  Veni-beurzen voor tien onderzoekers

  Aan tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegekend. De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en zijn...

 • 01 juli 2024

  Collectieve quizzes om kennisbehoud te verbeteren

  Nina Mileva, Universitair docent Publiek Internationaal Recht, vertelt over haar lesmethode gebaseerd op een korte herhalingsquiz, genaamd de 'Quick Review Quiz'

 • 18 juni 2024

  Onderzoekers maken demonstratierecht voor iedereen helder

  Wat houdt het recht om te demonstreren precies in? Wat mag en moet de overheid bij demonstraties doen, en welke rechten en plichten hebben demonstranten? Demonstratie-expert Berend Roorda krijgt vrijwel dagelijks vragen over dit onderwerp. Met een...