Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Persbericht: Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt mening over gaswinning

29 oktober 2013

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Linda Steg van de vakgroep Psychologie van de RUG. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is opdrachtgever van dit onderzoek. De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden gedeeld met NAM.

NAM heeft de RUG gevraagd onderzoek uit te voeren om zo meer inzicht te krijgen in wat de omgeving van de NAM en van gaswinning verwacht. Ook geeft het onderzoek inzicht in hoe inwoners de voordelen en risico’s van gaswinning beoordelen.

Het onderzoek dient daarnaast een wetenschappelijk doel. Er wordt onder meer gekeken naar wat mensen belangrijk vinden als ze over energievoorzieningen zoals gaswinning denken en welke rol dat speelt in hun oordeelsvorming over deze energievoorzieningen. ‘Het is belangrijk om te weten hoe oordelen over energievoorzieningen tot stand komen en welke factoren daarop van invloed zijn. Het laat zien hoe zo goed mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de belangen en zorgen van mensen’, zegt Linda Steg.

Start in november

Het onderzoek start op maandag 4 november en heeft een looptijd van een jaar. Medewerkers van de RUG zullen gedurende enkele weken inwoners uit verschillende gemeenten in Groningen aan huis benaderen met de vraag of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Deelname bestaat uit het invullen van een vragenlijst over onder meer de mening over gaswinning en de gevolgen daarvan.

De RUG vraagt deelnemers op drie verschillende momenten een vragenlijst in te vullen, om zodoende meningen door de tijd te volgen, en na te gaan waarom meningen veranderen. Deelnemers krijgen als dank voor hun deelname een tegoedbon die ze kunnen besteden bij een plaatselijke bakker. Inwoners kunnen deelname aan het onderzoek altijd en eenvoudig weigeren of zich op ieder moment terugtrekken.

Gegevens en resultaten

De gegevens van deelnemers aan het onderzoek worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De RUG zal de data gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. NAM ontvangt geanonimiseerde gegevens van het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek via

www.onderzoekgaswinning.nl.

Noot voor de redactie

Meer informatsie:

 • Elisabeth Hoekstra, Sociale Psychologie RUG, tel. 050-363 4173, elisabeth.j.hoekstra@rug.nl
Laatst gewijzigd:14 januari 2019 13:43

Meer nieuws

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 03 december 2020

  Eredoctoraat RUG voor Feike Sijbesma

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten...

 • 01 december 2020

  Integratie van nieuwkomers staat bijna stil

  De lockdown in maart 2020 was voor iedereen in Nederland moeilijk, maar zeker ook voor nieuwkomers: zij hadden 50% minder contacten dan daarvoor. Het gevolg is dat ze zich eenzamer voelen en hun integratie in de samenleving op dit moment bijna...