Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Aantal internationale studenten stijgt opnieuw

22 oktober 2013

Aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich dit jaar 6.330 studenten voor het eerst ingeschreven, een groei van 9,6 procent ten opzichte van vorig jaar. In de 400-jarige geschiedenis van de universiteit is dit een record aantal. Ook het aantal eerste inschrijvingen van internationale studenten steeg opnieuw, evenals het totaal aantal reguliere internationale studenten. Naar verwachting zal het aantal internationale studenten in alle categorieën (regulier plus exchange plus promotie) aan het einde van dit studiejaar flink boven de 5.000 uitkomen.

Het totaal aantal studenten dat zich op 1 september aan de Rijksuniversiteit Groningen stond geregistreerd bedroeg 29 . 407 . Met vorig jaar vergeleken is dat een stijging van 1,8 procent.

Collegevoorzitter prof. dr. Sibrand Poppema is verheugd over de aanhoudende groei van studenten uit het buitenland. ‘Onze universiteit is aantrekkelijk voor internationale studenten. Dat hebben we te danken aan het feit dat we dankzij goede prestaties op het gebied van onderzoek en onderwijs nu in de top 100 van de drie belangrijkste internationale rankings staan.’

Stijgers en dalers

Bij zes van de negen faculteiten stijgt het aantal studenten. Wiskunde en Natuurwetenschappen – waar dit jaar voor het eerst de bacheloropleidingen in het Engels worden aangeboden – is de grootste stijger (+7,9 procent), gevolgd Medische Wetenschappen (+3,1 procent), waar vooral de nieuwe masters Human Movement Sciences en Sport Sciences het goed doen. De belangrijkste daler is de Faculteit Rechtsgeleerdheid (-7,0 procent), waar dit jaar voor het eerst een numerus fixus van kracht is. In het eerste jaar van een fixus is er vaak een daling van het aantal eerste inschrijvingen, die in de jaren daarna ombuigt naar een stijging.

Bij de Faculteit der Letteren blijkt de nieuwe opleiding Europese Talen en Culturen een succes met 96 nieuwe studenten. Het aantal eerste inschrijvingen bij Letteren steeg met 12,2 procent, het totaal aantal studenten met 1,7 procent.

Universiteitsbreed

Over de hele universiteit is het opmerkelijk dat het totaal aantal ingeschrevenen in de propedeuse daalt, terwijl het aantal eerste inschrijvingen stijgt. Oorzaak is waarschijnlijk het bindend studie advies met een mix van gevolgen: propedeuse studenten stromen sneller door, stoppen vaker en switchen minder.

Een andere ontwikkeling die bij verschillende faculteiten valt waar te nemen, is het gelijktrekken van de verdeling mannelijke en vrouwelijke studenten. Bijvoorbeeld bij de faculteit der Letteren stijgt het aantal mannelijke studenten, terwijl bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde (traditioneel een mannenbolwerk) juist het aantal vrouwelijke studenten toeneemt. Over alle faculteiten verandert de man-vrouw verhouding nauwelijks (52,2 procent vrouwen in het totaal, 52,9 procent bij de eerste inschrijvingen).

Inschrijvingen

Peildatum 2009-2012: 1 okt., peildatum 2013: 1 sept.

Jaar

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

1ste inschrijving

5972

5604

5945

5773

6330

557

9,6%

1ste inschr, reg. int

892

930

1127

1191

1345

154

12,9%

Tot. geregistreerd

27993

29149

29784

28873

29407

534

1,8%

Reguliere int. stud

1884

2246

2750

2988

3314

326

12,1

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws