Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuw diploma uitgereikt door rector Elmer Sterken

03 oktober 2013
Buluitreiking

Rector magnificus Elmer Sterken van de RUG reikte donderdag 3 oktober de eerste bul uit met een Diploma Supplement nieuwe stijl. In het Diploma Supplement is een zogeheten ‘ECTS grading table’ opgenomen die weergeeft hoe de prestatie van de student zich verhoudt tot die van studenten die de afgelopen drie jaar dezelfde opleiding hebben afgerond. Sterken reikte het diploma uit aan Anitra van der Kraan, die de masteropleiding Humanitarian Action heeft afgerond.

Grading table

Vooral bij studenten van internationaal georiënteerde opleidingen als Humanitarian Action, een internationale double degree masteropleiding, bestaat een grote behoefte aan een grading table. Het Nederlandse cijfersysteem (de 1- 10 schaal) en hoe dit wordt gehanteerd, is niet in alle landen bekend. Hierdoor zijn de behaalde cijfers niet altijd even goed te interpreteren door bijvoorbeeld internationale vervolgopleidingen of werkgevers. Bovendien betekent een 8 bij de ene opleiding niet altijd precies hetzelfde als een 8 bij een andere opleiding.

De grading table geeft statistische informatie over toegekende cijfers bij een opleiding over de afgelopen drie jaar. Zo biedt het inzicht in de waarde van een cijfer en een indicatie van de prestatie van de student in vergelijking met zijn eigen en eerdere jaargangen. De grading table is beschikbaar voor iedere bachelor- en masteropleiding aan de RUG en wordt vermeld op het Diploma Supplement dat iedere student ontvangt die aan de RUG afstudeert.

Diploma Supplement

De grading table is een onderdeel van het Diploma Supplement. Deze bijlage bij het diploma geeft een onafhankelijk oordeel over de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de afgeronde opleiding. Het Diploma Supplement bevordert de internationale transparantie en de erkenning van (in het buitenland) behaalde diploma’s.  

Voor meer informatie

- Regine van Groningen
- Informatie over de Grading Table en het Diploma Supplement

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws