Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG krijgt terugvordering salaris collegevoorzitter 2011

26 september 2013

Het Ministerie van OCW vordert €12.000,- van het salaris 2011 van collegevoorzitter Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen terug.  De RUG is hierover per brief geïnformeerd. De bezoldiging van Poppema in 2011 was gebaseerd op de afspraken zoals die bij zijn aantreden in 2008 zijn gemaakt en die voldeden aan de toen geldende regelgeving. Het salaris van Poppema is daarop bij zijn herbenoeming per 1 september 2012 op eigen initiatief naar beneden toe bijgesteld. Het salaris voldoet sindsdien aan de huidige WNT-norm.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 02:17

Meer nieuws