Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG krijgt terugvordering salaris collegevoorzitter 2011

26 september 2013

Het Ministerie van OCW vordert €12.000,- van het salaris 2011 van collegevoorzitter Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen terug.  De RUG is hierover per brief geïnformeerd. De bezoldiging van Poppema in 2011 was gebaseerd op de afspraken zoals die bij zijn aantreden in 2008 zijn gemaakt en die voldeden aan de toen geldende regelgeving. Het salaris van Poppema is daarop bij zijn herbenoeming per 1 september 2012 op eigen initiatief naar beneden toe bijgesteld. Het salaris voldoet sindsdien aan de huidige WNT-norm.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.