Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Drieëndertig opleidingen RUG als beste beoordeeld door Elsevier

26 september 2013

Zeventien bacheloropleidingen van de RUG zijn door studenten beoordeeld als de beste in het land. Zij halen het hoogste cijfer in een jaarlijks onderzoek van weekblad Elsevier dat 26 september 2013 verscheen. Daarnaast haalden zestien masteropleidingen een eerste plaats. Theologie en Wijsbegeerte staan op 1 bij zowel de bachelor- als de masterrangschikking én daarnaast ook in het oordeel van hoogleraren.

Studenten beoordeelden in de Elsevier-enquête hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie.

Bachelors: zeventien keer 1, twaalf keer 2

De opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen die als beste in het land werden beoordeeld zijn Archeologie, Bedrijfskunde, Bewegingswetenschappen, Communicatie- en informatiewetenschappen, Engelse taal en cultuur, Farmacie, Kunstgeschiedenis, Kunstmatige intelligentie, Life science and technology, Midden-Oostenstudies, Nederlandse taal en cultuur, Scheikunde, Scheikundige technologie, Sociologie, Taalwetenschap, Theologie en Wijsbegeerte.

De opleiding Godsdienstwetenschap is niet gerangschikt, want de enige met die naam. De opleiding heeft echter een opmerkelijk hoge totaalscore.

Daarnaast behalen twaalf andere bacheloropleidingen van de RUG een tweede plaats: Biologie, Econometrics and operations research, Fiscale economie, Geneeskunde, Griekse en Latijnse taal en cultuur, International business, Pedagogische wetenschappen, Sterrenkunde, Tandheelkunde, Technische planologie, Technische natuurkunde en Wiskunde.

Masters: zestien eerste plaatsen

Vanwege de grote mate van differentiatie en andere namen voor vaak (deels) vergelijkbare opleidingen zijn masteropleidingen minder gemakkelijk te rangschikken. De RUG scoort niettemin een eerste plek met de masteropleidingen Business administration, Computing science, Farmacie, Filosofie, Finance, Geneeskunde, Human movement sciences, Letterkunde, Marketing, Media studies, Noord-Amerikastudies, Onderwijskunde, Sociologie, Supply chain management, Taalwetenschappen en Theologie en religiewetenschappen.

Oordeel hoogleraren

Elsevier vroeg ook aan hoogleraren en universitaire hoofddocenten welke opleiding zij de beste vinden op hun vakgebied. De eigen opleiding mochten ze daarbij niet noemen. Voor Groningen kwamen de bachelors Theologie, Wijsbegeerte en Scheikunde als de beste uit de bus.

Onderzoek Elsevier

Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd op de oordelen van 264.000 studenten. Deze oordelen komen uit de omvangrijke Nationale Studentenenquête. Daarnaast gaven circa 2.000 hoogleraren aan welke universitaire opleidingen zij binnen hun vakgebied het beste vinden. Zij beoordeelden de kwaliteit van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen en de kwaliteit van docenten en wetenschappelijke publicaties.

Voor meer informatie

Afdeling Communicatie RUG, tel 050 - 363 4444

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws