Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mr. dr. Gerrit van der Veen benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieurecht

26 augustus 2013
.
.

Mr. dr. Gerrit Adriaan van der Veen is met ingang van 15 augustus 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds.

De bijzondere leerstoel op het terrein van het milieurecht sluit aan bij het RUG- speerpunt Sustainable Society. Het milieurecht is sterk in beweging. Grote en nieuwe milieuproblemen dienen zich aan, waarbij het soms de vraag is of de traditionele publiekrechtelijke instrumenten nog voldoen. Het milieurecht van vandaag beperkt zich niet tot regulering van industriële processen, maar ziet eveneens op het bewerkstelligen van veranderingen in consumptief gedrag van individuen. De betekenis van privaatrecht (aansprakelijkheid) en strafrecht (handhaving) is aanmerkelijk en er is een steeds sterkere vervlechting met het ruimtelijke ordeningsrecht en de internationale en Europese inbedding van dit rechtsgebied.

Gerrit van der Veen (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1997 op een proefschrift met als onderwerp openbare zaken naar publiek- en privaatrecht. Hij is thans partner bij advocatenkantoor AKD in Rotterdam, waar hij een praktijk heeft waarin zowel milieurecht als algemeen bestuursrecht aan de orde is. Van der Veen publiceert regelmatig over zowel omgevingsrechtelijke en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen als over overheid en privaatrecht. Hij maakt onder meer deel uit van de redacties van Vastgoedrecht en het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:56

Meer nieuws