Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mr. dr. Gerrit van der Veen benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieurecht

26 augustus 2013
.
.

Mr. dr. Gerrit Adriaan van der Veen is met ingang van 15 augustus 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds.

De bijzondere leerstoel op het terrein van het milieurecht sluit aan bij het RUG- speerpunt Sustainable Society. Het milieurecht is sterk in beweging. Grote en nieuwe milieuproblemen dienen zich aan, waarbij het soms de vraag is of de traditionele publiekrechtelijke instrumenten nog voldoen. Het milieurecht van vandaag beperkt zich niet tot regulering van industriële processen, maar ziet eveneens op het bewerkstelligen van veranderingen in consumptief gedrag van individuen. De betekenis van privaatrecht (aansprakelijkheid) en strafrecht (handhaving) is aanmerkelijk en er is een steeds sterkere vervlechting met het ruimtelijke ordeningsrecht en de internationale en Europese inbedding van dit rechtsgebied.

Gerrit van der Veen (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1997 op een proefschrift met als onderwerp openbare zaken naar publiek- en privaatrecht. Hij is thans partner bij advocatenkantoor AKD in Rotterdam, waar hij een praktijk heeft waarin zowel milieurecht als algemeen bestuursrecht aan de orde is. Van der Veen publiceert regelmatig over zowel omgevingsrechtelijke en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen als over overheid en privaatrecht. Hij maakt onder meer deel uit van de redacties van Vastgoedrecht en het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 12:56

Meer nieuws

 • 17 juli 2024

  Veni-beurzen voor tien onderzoekers

  Aan tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegekend. De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en zijn...

 • 01 juli 2024

  Collectieve quizzes om kennisbehoud te verbeteren

  Nina Mileva, Universitair docent Publiek Internationaal Recht, vertelt over haar lesmethode gebaseerd op een korte herhalingsquiz, genaamd de 'Quick Review Quiz'

 • 18 juni 2024

  Onderzoekers maken demonstratierecht voor iedereen helder

  Wat houdt het recht om te demonstreren precies in? Wat mag en moet de overheid bij demonstraties doen, en welke rechten en plichten hebben demonstranten? Demonstratie-expert Berend Roorda krijgt vrijwel dagelijks vragen over dit onderwerp. Met een...