Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Populair college sterrenkunde viert 30e verjaardag

30 augustus 2013

Het Kapteyn Instituut, de afdeling sterrenkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, zal in de komende maanden voor de dertigste keer het populaire astronomiecollege Het Evoluerend Heelal verzorgen. Tijdens veertien hoorcolleges wordt een voor iedereen toegankelijk overzicht gegeven van de historische en meest recente ontwikkelingen in de sterrenkunde.

Zonder dat er ook maar één formule aan te pas komt, worden in deze collegereeks fascinerende aspecten van Maan, planeten, Zon, sterren, melkwegstelsels en het heelal uitgelegd aan studenten van de hele universiteit, HOVO-cursisten en andere belangstellenden. Bij goede weersomstandigheden kunnen ook waarnemingen worden gedaan met de telescoop van de Blaauw Sterrenwacht.

Dit niet-specialistische college werd voor het eerst aangeboden in het collegejaar 1984-1985. Sindsdien heeft het altijd een groot publiek getrokken. Gedurende drie decennia maakte Het Evoluerend Heelal deel uit van de studie van ruim tweeduizend studenten. Lange tijd was het een populair Algemeen Vormend Vak met geregeld meer dan honderd deelnemers, maar dat kwam recentelijk onder druk te staan bij de invoering van het minor-systeem.

In de avonduren

Dit jaar wordt het vak aangeboden aan alle studenten die het in hun curriculum willen (en kunnen) opnemen. De hoorcolleges worden zoals altijd tijdens de avonduren gegeven in het Academiegebouw.

Sterrenkundehoogleraar Peter Barthel doceerde het vak van 1990 t/m 2005. ‘Het is tamelijk uniek dat een niet-verplicht, exact vak zoveel geïnteresseerden trekt. Dat onderstreept de grote belangstelling voor astronomie en het belang van breed-toegankelijke vakken.’

Sinds 2006 wordt het vak gedoceerd door hoogleraar Marc Verheijen. Hij heeft meegemaakt dat de belangstelling naar beneden ging toen het vak moest passen in het major-minor systeem. Maar daarna trad herstel op. ‘Toch zijn we nog niet op het oude niveau. Net als vroeger zou elke student gewoon enkele vrije vakken moeten kunnen opnemen in zijn of haar curriculum, maar dat is nog niet het geval.’

Voor meer informatie over het college zie Het Evoluerend Heelal

Meer informatie: prof. dr. Marc Verheijen

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 02:17

Meer nieuws