Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Octrooibescherming heeft positief effect op winstgevendheid MKB-bedrijven

15 augustus 2013

Het aanvragen van octrooien op innovaties is voor MKB-bedrijven wel degelijk lucratief. Hoewel vaak wordt aangenomen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van MKB’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.

Net als bij grote bedrijven stelt octrooibescherming MKB’s in staat meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren. De kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming blijken geen afbreuk te doen aan de positieve effecten. Octrooieren stimuleert tevens de licentie-activiteiten van MKB’s, maar die activiteiten dragen juist níet bij tot de winstgevendheid. Dat concluderen Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Petra Andries, verbonden aan het Expertisecentrum O&O Monitoring van de KU Leuven. Zij onderzochten een representatieve steekproef van 358 Vlaamse bedrijven.

Afwijkend beeld

De resultaten van Faems en Andries, gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Journal of Product Innovation Management’, weerleggen het heersende beeld waarin vaak wordt aangenomen dat MKB’s hun innovaties beter op andere manieren kunnen beschermen, bijvoorbeeld door geheimhouding. MKB’s zouden niet de nodige middelen hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, noch om hun octrooien gerechtelijk te verdedigen tegen eventuele inbreuken.

Bewustwording MKB

MKB’s maken in vergelijking met grote bedrijven veel minder gebruik van octrooibescherming. Waar ongeveer 43% van de ondervraagde grote bedrijven octrooieert, geldt dat slechts voor 17% van de onderzochte MKB’s. Faems en Andries stellen dat MKB’s zich beter bewust moeten worden van het nut van octrooieren. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-patent, zoals eind 2012 goedgekeurd door het Europees Parlement, kan daarbij mogelijk een aantal resterende barrières wegwerken.

Meer informatie

Contact: Prof.dr. Dries Faems

Publicatie: Andries, P. en Faems, D., Patenting Activities and Firm Performance: Does Firm Size Matter? , Journal of Product Innovation Management.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 12:49
printView this page in: English

Meer nieuws