Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Centre for Religious Studies beoordeeld als beste van Nederland

Theologie en Godsdienstwetenschap in Groningen internationaal toonaangevend
08 juli 2013

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen bedrijft wetenschap op het allerhoogste niveau. Dit heeft een internationale visitatiecommissie geconcludeerd in haar rapport dat op 5 juli 2013 is verschenen. De commissie onderzocht zes Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen en bestempelde het Centre for Religious Studies, het onderzoeksinstituut van de faculteit, als beste van Nederland .

Twee van de drie onderzoeksgroepen van de Groningse faculteit kregen de allerhoogst mogelijke beoordeling en mogen zich excellent noemen. Het onderzoek bij de vakgroepen ‘Joodse en Christelijke Tradities' en 'Religie, Representatie en Macht’ is internationaal toonaangevend en de wetenschappers zijn op internationaal niveau leidend binnen hun vakgebied. De onderzoeksgroep 'Zingeving, Traditie en Verandering' kreeg het predicaat zeer goed, oftewel nationaal toonaangevend en internationaal van hoog niveau.

De commissie was onder de indruk van de kwaliteit én kwantiteit van publicaties. De Groningse theologen en godsdienstwetenschappers publiceren het dubbele van wat landelijk binnen letterenstudies gemiddeld gebruikelijk is. Daarnaast was er veel lof voor de sterke focus op de maatschappelijke en sociale relevantie van het onderzoek en de verbinding met de actualiteit.

De commissie roemt de mogelijkheden voor de Protestantse Theologische Universiteit om zich in Groningen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen te ontwikkelen tot een zogenaamde ‘Divinity School’, volgens een in Amerika gangbaar en vruchtbaar concept.

Sinds het begin van de visitaties in 1989 wordt Gronings onderzoek internationaal zeer hoog gewaardeerd. De eerste keer eindigde Groningen op een gedeelde eerste plaats met Leiden (1989), in de visitaties daarna (1994, 2000, 2005) staat Groningen alleen aan de top.

Vernieuwing

De faculteit grijpt de onderzoeksvisitatie aan om zich verder te profileren met haar focus op onderzoek naar de verhouding tussen religie en cultuur. Daarom deelt de faculteit het onderzoek in in drie meer thematische vakgroepen op het thema religie en cultuur. De eerste vakgroep ‘Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase’ bestudeert het ontstaan van jodendom, christendom en islam, en onderzoekt hun onderlinge relatie en hun relatie met de omringende culturen. De tweede vakgroep ‘Vergelijkende Religiewetenschap’ richt zich op het verschijnsel religie en vergelijkt alle wereldreligies. De derde vakgroep ‘Christendom en Ideeëngeschiedenis’ focust op de relatie van het West-Europese christendom tot de moderne seculiere en post-seculiere cultuur.

Over de faculteit

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen is hét expertisecentrum op het gebied van religie, cultuur en samenleving en doet baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek en onderwijs aan de faculteit staat de dynamische wisselwerking tussen religie en cultuur centraal, in heden en verleden, ver weg en dichtbij, in het publieke domein en in de privésfeer.

Ook het onderwijs aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen is van zeer hoog niveau. De twee bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen hebben het kwaliteitsstempel Topopleiding 2013 van de Keuzegids Universiteiten. Het panel van experts van de Keuzegids 2013 Masters Theologie en Religiestudies wees de Groningse masteropleidingen als beste keuze aan. De faculteit heeft deze status te danken aan haar uitstekende, zeer gemotiveerde docenten en de mogelijkheid te werken in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht.

De faculteit is niet-confessioneel gebonden en is de enige zelfstandige faculteit voor Theologie en Godsdienstwetenschap aan een openbare Nederlandse universiteit.

U kunt hier een exemplaar van het visitatierapport downloaden.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 15:00
printView this page in: English

Meer nieuws