Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gemeentelijke woonlasten stijgen jaarlijks gemiddeld 2,2 procent

Rioolheffing stijgt het sterkst
04 juli 2013

In de afgelopen 15 jaar zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld met 2,2 procent per jaar gestegen. De rioolheffing is tussen 1998 en 2013 het sterkst gestegen, gemiddeld 5,6 procent per jaar. De ozb en afvalstoffenheffing stijgen veel minder sterk. Dit blijkt uit een onderzoek van COELO dat vandaag wordt gepubliceerd in het tijdschrift B&G. COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De rioolheffing dekt een groot deel van de kosten die gemeenten maken voor de riolering en de opvang van hemelwater en grondwater. De rioolheffing is de afgelopen 15 jaar veel sterker gestegen dan de ozb en de afvalstoffenheffing. De gemiddelde jaarlijkse stijging bedraagt 5,6 procent per jaar. In 15 jaar is dat een toename met 102 euro. De rioolheffing steeg onder meer doordat gemeenten veel moesten investeren om te voldoen aan scherpere milieueisen. Daarnaast is de kostendekking, het deel van de kosten dat wordt gedekt uit de rioolheffing, gestegen.

Ozb

De onroerende zaakbelasting is de belangrijkste vrij besteedbare belasting voor de meeste gemeenten. Het tarief is gekoppeld aan de woz-waarde van een woning. Het bedrag dat huishoudens gemiddeld betalen is tussen 1998 en 2013 met slechts 6 euro gestegen. Dat komt doordat de ozb voor gebruikers van woningen in 2006 is afgeschaft, zodat alleen eigenaren nog ozb betalen.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om kosten van afvalinzameling en –verwerking te bekostigen. De gemiddelde afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden is in 2013 83 euro hoger dan in 1998. Dat is een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,5 procent. Het gemiddelde tarief stijgt tot 2005 sterk. Daarna zwakt de stijging af en sinds 2011 daalt de afvalstoffenheffing gemiddeld genomen. Dat komt doordat gemeenten na 2005 steeds vaker nieuwe, voordelige contracten af konden sluiten met afvalinzamelaars.

Gemeentelijke woonlasten

Tellen we de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing bij elkaar op dan krijgen we de gemeentelijke woonlasten. Deze zijn gemiddeld jaarlijks met 2,2 procent gestegen. Dat is precies gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse inflatie. De beperkte stijging komt onder meer doordat het ozb-tarief voor gebruikers van woningen is afgeschaft. Als we deze buiten beschouwing laten dan bedraagt de gemiddelde jaarlijkse stijging 3,8 procent.

Geen ongebreidelde stijging

Het beeld bestaat dat gemeentelijke woonlasten onbeperkt stijgen. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Als kosten dalen dan passen gemeenten tarieven naar beneden bij, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing. Binnenkort krijgen gemeenten via drie grote decentralisaties (AWBZ, jeugdzorg en participatiewet) omvangrijke nieuwe taken. De toekomst zal uitwijzen of gemeenten dit kunnen bekostigen via de compensatie die zij ontvangen van het Rijk of dat de gemeentelijke belastingen de komende jaren sterker zullen stijgen dan de afgelopen 15 jaar het geval was.

Voor meer informatie

- Maarten Allers, tel. 050 - 363 37 45, of Lieneke Janzen, 050 - 363 36 23, coelo@rug.nl.
- L. Janzen, C. Hoeben, Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013, tijdschrift B&G, jaargang 40, nummer 4, juli/aug 2013.
- Zie ook de video in Unifocus over het COELO, De economie van decentrale overheden

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 16:42

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 02 oktober 2018

  Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels,...