Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Negen eredoctoraten bij vierhonderdjarig bestaan Rijksuniversiteit Groningen

01 juli 2013

De Rijksuniversiteit Groningen reikt in 2014 ter gelegenheid van haar vierhonderdjarig bestaan negen eredoctoraten uit. De eredoctoren zijn door de faculteiten van de RUG voorgedragen vanwege hun uitzonderlijke betekenis voor het betreffende vakgebied.

De eredoctoraten gaan naar: prof. José Casanova (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen); prof. Ronald M. Evans (Medische Wetenschappen); prof. Andreas Faludi (Ruimtelijke Wetenschappen); prof. Sir Francis Jacobs QC KCMG (Rechtsgeleerdheid); prof. Renata Kallosh (Wiskunde en Natuurwetenschappen); prof. Christine M. Korsgaard (Wijsbegeerte); prof. Dani Rodrik (Economie en Bedrijfskunde); prof. Michael Schudson (Letteren); prof. Robert E. Slavin (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen).

José Casanova

Prof. José Casanova, Georgetown University (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen)

Casanova is voorgedragen voor een eredoctoraat vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de godsdienstsociologie, in het bijzonder op het terrein van hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de verhouding tussen religie, secularisme en processen van globalisering. › lees verder

Ronald M. Evans

Prof. Ronald M. Evans, Salk Institute for Biological Studies (Medische Wetenschappen)

Evans is een van de grondleggers van het onderzoek op het gebied van nucleaire hormoonreceptoren. Hij heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de ontdekking van deze superfamilie van transcriptiefactoren en vervolgens aan de opheldering van hun werkingsmechanismen en hun rol in de fysiologie en bij ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

Andreas Faludi

Prof. Andreas Faludi, TU Delft (Ruimtelijke Wetenschappen)

Faludi, vier jaar geleden benoemd tot erelid van de Association of European Schools of Planning, krijgt een eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan de theorievorming en het debat binnen de planologische wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de rationele theorie en de ruimtelijke planning van Europa. › lees verder

Sir Francis Jacobs

Prof. Sir Francis Jacobs QC KCMG, King's College London (Rechtsgeleerdheid)

Jacobs is hoogleraar Europees Recht aan King’s College London. Van 1988 tot 2006 was hij werkzaam als advocaat generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Hij heeft bijzondere wetenschappelijke en juridische bijdragen geleverd aan het recht van de Europese Unie en de Europese mensenrechten en is momenteel president van het European Law Institute. › lees verder

Renata Kallosh

Prof. Renata Kallosh, Stanford University (Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Kallosh is een wereldberoemd theoretisch natuurkundige die een cruciale bijdrage heeft geleverd aan verschillende gebieden in de theoretische natuurkunde, zoals de quantumzwaartekracht, supersymmetrie en inflatie binnen de snaartheorie. Ze is een inspiratie voor een hele generatie natuurkundigen, met wie ze haar enthousiasme heeft gedeeld in talrijke samenwerkingen. › lees verder

Christine M. Korsgaard

Prof. Christine M. Korsgaard, Harvard University (Wijsbegeerte)

Korsgaard is een van de meest invloedrijke moraalfilosofen van deze tijd. Zij combineert hoogst originele filosofische argumenten met verhelderend onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de ethiek. Haar werk heeft zowel betrekking op de grondslagen van de moraal als op hedendaagse morele problemen. Op beide gebieden zijn haar bijdragen baanbrekend geweest. › lees verder

Dani Rodrik

Prof. Dani Rodrik, Institute for Advanced Study, Princeton (Economie en Bedrijfskunde)

Rodrik ontvangt een eredoctoraat vanwege zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de internationale politieke economie, in het bijzonder voor zijn onderzoek op het snijvlak van internationale economie, economische groei en ontwikkeling, en institutionele en politieke economie. › lees verder

Michael Schudson

Prof. Michael Schudson, Columbia Journalism School (Letteren)

Schudson is een van de invloedrijkste en meest baanbrekende wetenschappers binnen de Journalism Studies. Werkend op het snijvlak van sociologie, geschiedenis en politieke wetenschappen heeft hij het onderzoek naar journalistiek verlegd naar de studie van professionele normen, routines en conventies, en de effecten daarvan op het functioneren van journalistiek binnen de democratie. › lees verder

Robert E. Slavin

Prof. Bob Slavin, School of Education Johns Hopkins University Baltimore en University of York (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

Slavin is een veel geciteerde onderwijswetenschapper, voornamelijk omdat hij een reeks grondige overzichtsartikelen heeft geschreven over wat er werkt in het onderwijs, het evidence based onderwijs. De kern daarvan heeft hij met zijn medewerkers vertaald in het onderwijsprogramma Success for All, dat inmiddels bij ruim twee miljoen leerlingen tot belangrijke verbeteringen in hun taalvaardigheid, en daarmee ook tot een betere onderwijsloopbaan en latere beroepscarrière, heeft geleid. › lees verder

Noot voor de pers

Over de uitreiking van de eredoctoraten op 13 juni 2014 en de mogelijkheden om de uitreikingsceremonie bij te wonen volgt in het voorjaar van 2014 nadere berichtgeving.

Nadere informatie: Piet Bouma, hoofd afdeling Communicatie RUG, tel. 050-363 4444, e-mail communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws