Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Sarah de Mol ontvangt Fulbright beurs

28 juni 2013

Voor haar aankomende LL.M. aan NYU heeft voormalig RUG-studente Sarah de Mol de Fulbright beurs ontvangen. Deze werd op 10 juni 2013 uitgereikt door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Sarah heeft haar master aan de UvA en aan Columbia Law School gedaan, maar aan de RUG heeft heeft ze de basis van haar carrière gelegd.

Op maandag 10 juni 2013 jongstleden ontvingen 27 Nederlandse studenten, promovendi en wetenschappers een Fulbright-beurs voor studie, onderzoek of een docentschap in de VS. Minister Jet Bussemaker en de Amerikaanse Chargé d'Affaires de heer Edwin Nolan reikten de beurzen uit bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fulbright-beurzen

De beurzen zijn genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright die in 1946 ervoor zorgde dat uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma kon worden gefinancierd. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse burgers en burgers van andere landen te bevorderen. Nederland neemt sinds 1949 deel aan dit programma en draagt sinds 1972 een groot deel van de kosten.

Het Fulbright Center kent de beurzen toe, die zowel voor Nederlanders voor een verblijf in de VS zijn bedoeld, als voor Amerikanen voor een verblijf in Nederland.

Selectiecriteria

De belangrijkste criteria voor toekenning van de beurzen: uitstekende academische prestaties; belofte op eigen vakgebied; vermogen om als vertegenwoordiger van Nederland in de Verenigde Staten op te treden.

Bursalen

Er zijn twee beurzen toegekend aan Nederlandse wetenschappers. Zes beurzen zijn toegekend aan Amerikaanse wetenschappers, waarvan een gefinancierd door het Roosevelt Study Center in Middelburg. Elf Nederlandse promovendi krijgen een beurs voor onderzoek in de VS. Ook ontvangen 24 studenten een beurs voor studie op graduate niveau, waarvan 15 Nederlandse en 9 Amerikaanse studenten.

Gesponsorde beurzen

Een flink deel van de beurzen wordt gefinancierd met sponsorgelden, bijeen gebracht door de Netherland-America Foundation in New York, de Holland America Friendship Foundation in Amsterdam en verschillende bedrijven.

V.l.n.r Edwin Nolan, Sarah de Mol, Jet Bussemaker
V.l.n.r Edwin Nolan, Sarah de Mol, Jet Bussemaker

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 13:11

Meer nieuws

 • 17 juli 2024

  Veni-beurzen voor tien onderzoekers

  Aan tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegekend. De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en zijn...

 • 01 juli 2024

  Collectieve quizzes om kennisbehoud te verbeteren

  Nina Mileva, Universitair docent Publiek Internationaal Recht, vertelt over haar lesmethode gebaseerd op een korte herhalingsquiz, genaamd de 'Quick Review Quiz'

 • 18 juni 2024

  Onderzoekers maken demonstratierecht voor iedereen helder

  Wat houdt het recht om te demonstreren precies in? Wat mag en moet de overheid bij demonstraties doen, en welke rechten en plichten hebben demonstranten? Demonstratie-expert Berend Roorda krijgt vrijwel dagelijks vragen over dit onderwerp. Met een...