Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De invloed van emoties op ruimtelijke en sociale veranderingen

Congres Emotional Geographies
18 juni 2013

Emoties spelen een belangrijke rol bij het omgaan met ruimtelijke en sociale veranderingen. Die krijgen daardoor soms onverwachte en moeilijk voorspelbare wendingen. Om inzicht te krijgen in de rol van emoties en ervaringen in het denken over ruimte en samenleving organiseert de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen van 1 t/m 3 juli 2013 het internationale congres Emotional Geographies.

Tijdens het congres verkennen wetenschappers, maatschappelijke partners en kunstenaars de rol van emoties in de manier waarop mensen de samenleving en geografische ruimten beleven. Voorbeelden van thema’s zijn Kunst en architectuur als irritatie, Mens-natuur relaties, Sense of place in kustgebieden, Zintuigelijke ervaringen & de stad, Erfgoed en Gevoelens van geworteldheid bij blijvers.

Plenaire sprekers zijn onder andere Rosi Braidotti (Italiaans-Australische feministisch filosofe), Divya Tolia-Kelly (geograaf en expert in visuele en materiële cultuur en postkoloniale rassenverschillen), Annemarie Mol (hoogleraar antropologie van het lichaam aan de Universiteit van Amsterdam, filosoof) en Gert de Roo (planoloog op het gebied van besluitvorming bij interventies in de fysieke omgeving).

Wetenschap meets creatievelingen

Behalve wetenschappelijke bijdragen biedt het congres veel ruimte aan presentaties van kunstenaars. Een voorbeeld hiervan is de speciale sessie Pig or porc, cow or beef. Alienation from the origins of meat, waarin Noord-Nederlandse kunstenaarsgroep PeerGrouP en wetenschappers op zoek gaan naar betekenissen en emoties rond de productie en consumptie van voedsel in verschillende delen van de wereld.

Andere speciale sessies waarin wetenschappers en kunstenaars samenwerken gaan over je thuis voelen op de grens van land en water (Dwelling on the Shoreline, waarbij ‘je thuis voelen’ uitgedrukt wordt via fotografie, poëzie, film en dans) en over de manier waarop volkeren en rassen worden gepresenteerd in musea (An Archaeology of Race at the Museum: Theatres of Pain, met een bijdrage van Maori kunstenares Rosanna Raymond).

In het kader van een reeks geluidservaringen delen Engelse kunstenaars geluidsopnames vanuit het Severn Estuary, kunnen bezoekers genieten van geluiden uit Groningen via ‘geluidsplantjes’ (Radio Mobi) en maken zij deel uit van geluidsexperimenten van studenten kunstmatige intelligentie onder leiding van dr. Tjeerd Andringa.

In het Universiteitsmuseum kan tijdens het congres een installatie over ‘de geografie van het wachten’ bezocht worden. In dit kunstproject is sprake van een unieke samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, kunstenaars uit de Verenigde Staten en Radio Mobi uit Groningen.

De inschrijving is nog geopend, registreren kan via de website.

Meer informatie

Bettina van Hoven, b.van.hoven@rug.nl, tel. 050-363 6422 of 050-363 3897

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 02:15

Meer nieuws