Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mathieu Paapst benoemd als expert bij commissie aanbestedingsexperts

06 mei 2013

De minister van Economische Zaken heeft op grond van de nieuwe Aanbestedingswet een Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld die tot doel heeft onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot het aanbestedingsrecht dan wel daarbij een bemiddelende rol te spelen. Mathieu Paapst, verbonden aan de sectie Recht en ICT, is bij deze commissie benoemd als één van de vijf experts afkomstig uit de wetenschap. Hij zal zich specifiek met ICT gerelateerde geschillen gaan bezighouden.

De Commissie biedt ondernemers en aanbestedende diensten een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet van toepassing is. Gestimuleerd wordt dat partijen geschillen in onderling overleg oplossen en niet onnodig aan de rechter voorleggen. Bovendien kunnen beide van de klachtafhandeling leren en de opgedane kennis bij toekomstige aanbestedingen benutten. Hierdoor draagt het advies bij aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk.

Laatst gewijzigd:04 mei 2017 10:35

Meer nieuws