Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Huub Willems: 'Controle goede doelen schiet tekort'

18 mei 2013

Een aantal kleine goede doelen maakt deel uit van een schimmig netwerk van ideële en commerciële organisaties. Oud-bestuursleden van diezelfde goede doelen uiten in VPRO-radioprogramma Argos beschuldigingen van belangenverstrengeling en zelfverrijking. Het netwerk bestaat uit extreem veel familiaire en vriendschappelijke verbanden tussen goede doelen-stichtingen en commerciële organisaties daaromheen. Prof. mr. Huub Willems geeft zijn reactie op ca. tweederde van de uitzending.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws