Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Negen Vidi's voor toponderzoekers RUG en UMCG

21 mei 2013

NWO heeft aan negen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen is een Vidi-beurs toegekend. Landelijk werden in deze ronde 86 van de 432 aanvragen gehonoreerd. De beurzen zijn bedoeld om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen. Een Vidi-beurs bedraagt maximaal 800.000 euro.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting..

Vernieuwingsimpuls

Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee financieringsvormen zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Toegekende Vidi-projecten RUG en UMCG

Galectine-3: verstijving van het hart
Dr. R.A. (Rudolf) de Boer (m), UMCG–Cardiologie
Hartfalen is een volksziekte die vooral bij ouderen optreedt en waarbij het hart stijf wordt. De onderzoekers gaan de rol van galectine-3 op bindweefselvorming in het hart onderzoeken en zullen testen of remming hiervan de hartfunctie verbetert.

Verwisselde uiteinden
Dr. M. (Michael) Chang (m),
UMCG ERIBA
Nucleotide sequenties kunnen worden uitgewisseld tussen twee vergelijkbare DNA-moleculen in een proces dat recombinatie wordt genoemd. Telomeren zijn repetitieve DNA elementen die de uiteinden van chromosomen beschermen. De onderzoeker bestudeert hoe de integriteit van telomeren wordt beïnvloed door recombinatie.

Met stilgezette moleculen op zoek naar donkere materie
Dr. S. (Steven) Hoekstra (m),
RUG KVI
De onderzoekers gaan moleculen stilzetten, om deze te kunnen gebruiken als een zeer gevoelige antenne. Zo'n nano-antenne zou zelfs signalen kunnen opvangen van de mysterieuze 'donkere materie'. Een vergelijking van de zeer nauwkeurige metingen aan de moleculen met de voorspellingen van het Standaardmodel van de deeltjesfysica, zal helpen de grenzen van de fundamentele kennis over onze wereld te verleggen.

Het biochemisch ontrafelen van de ziekte van Parkinson
Dr. A. (Arjan) Kortholt (m),
RUG- Celbiologie
Mutaties in het LRRK2–gen zijn de meest voorkomende genetische koppeling met de ziekte van Parkinson. Doel van dit project is met behulp van structuur en biochemische analyse het ontstaan van LRRK2-gereguleerd Parkinson te begrijpen.

Universal oscillations due to structural relaxations
Dr. S. (Stefanos) Papanikolaou (m), RUG-Physics
Many complex systems, such as glasses and networks in cells, respond abruptly to stresses. When these amorphous structures become ‘softer’ and they can better relax to be more stable, the response becomes oscillatory. This research aims to explore their universal features.

Hoe bacteriën in vorm raken
Dr. J.W. (Jan-Willem) Veening (m),
RUG- Moleculaire Genetica
Een belangrijke veroorzaker van onder andere oorontsteking, hersenvliesontsteking en longontsteking is de pneumokok bacterie. Dit onderzoek gaat op moleculair niveau uitpluizen hoe deze ziekteverwekkende bacterie zijn karakteristieke rugbybal–achtige vorm krijgt. Omdat celgroei en celdeling essentiële processen zijn voor de bacterie om te overleven en te vermenigvuldigen, kan dit onderzoek leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, hoognodige, antibiotica.

Zwakke schakels in het tumorgenoom
Dr. M.A.T.M. (Marcel) van Vugt (m),
UMCG- Medische Oncologie
Het erfelijk materiaal van tumoren is vaak zeer instabiel. Desondanks blijken tumorcellen hiermee om te kunnen gaan. Dit onderzoek gaat na hoe tumoren dit bewerkstelligen, en heeft als doel deze veranderingen in tumorcellen te gebruiken als therapeutisch aangrijpingspunt.

Host-microbe interactions define inflammatory bowel diseases
Dr. R.K. (Rinse) Weersma (m),
UMCG- Maag-, Darm-, Leverziekten
Een mens bestaat uit meer bacteriën dan menselijke cellen. Verlies van tolerantie voor darmbacteriën leidt tot de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De onderzoekers gaan menselijke en bacteriële genen bestuderen in relatie tot ontstaan en verloop van de ziekte.

Smokkelroute naar het brein
Dr. I.S. (Inge) Zuhorn (v),
UMCG- Celbiologie
De bloed-hersenbarrière voorkomt dat medicijnen tegen hersenaandoeningen, zoals Alzheimer, in de hersenen terecht komen. In dit project worden nanodeeltjes ontwikkeld die deze barrière kunnen passeren, en waarin de medicijnen worden verpakt.
Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor effectieve behandeling van hersenziektes.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws