Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Energy Academy Europe en Rijksuniversiteit Groningen gaan samenwerken met het Energy Charter Secretariat

21 mei 2013
Logo EE

De Energy Academy Europe, de Rijksuniversiteit Groningen en het Energy Charter Secretariat in Brussel hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin zij toekomstige samenwerking afspreken. Enkele belangrijke activiteiten die in het MoU zijn vastgelegd, zijn een nauwe samenwerking als strategische kennispartners, gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling.

Het Energy Charter, of Energiehandvest, stamt uit 1990 en was een Nederlands politiek initiatief om tot een betere grensoverschrijde nde samenwerking in de energiesector te komen, aanvankelijk tussen West- en Oost-Europa. Het initiatief is uitgewerkt in het Energiehandvest Verdrag van 1994 dat in 1998 in werking trad. Inmiddels zijn 51 landen lid, net als de Europese Unie en Euratom.

Het verdrag beoogt investeringen in de energiesectoren in andere landen te beschermen en grensoverschrijdend transport van energie te gemakkelijker te maken. Door het stellen van gelijkluidende regels in de aangesloten landen worden voor bedrijven risico’s bij investeringen en handel in energie geminimaliseerd.

Onderzoeksprogramma

Het toezicht op het verdrag is in handen van het Energy Charter Secretariat in Brussel. Deze intergouvernementele organisatie beschikt over een groot archief over de historie en toepassing van het Energiehandvest Verdrag. Op grond van het MoU wordt dat voor onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen opengesteld. Een eerste vierjarig onderzoeksprogramma met het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel uitgewerkt.

Secretary General Urban Rusnák noemt het MoU een belangrijke stap in het toegankelijk maken van kennis op het gebied van energie. ‘Het gezamenlijke onderzoeksprogramma is een waardevolle langetermijninvestering in toekomstige generaties van energieprofessionals. Met veel genoegen kijk ik uit naar het moment dat ik de onderzoekers uit Groningen welkom kan heten op ons Energy Charter Secretariat Kenniscentrum.’

Meer informatie: Charles van Santvoord, Marketing & Communication Manager Energy Academy Europe, tel.: +31 (0)6-53725268, e-mail: charles.vansantvoord@energyacademy.org

Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP): Onderzoek en onderwijs op het gebied van energie en duurzaamheid wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen gecoördineerd vanuit het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP). Dit multidisciplinaire programma combineert onderzoek op het gebied van geopolitiek, rechten, economie, management en organisatie, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatietechnologie en ruimtelijke wetenschappen. De onderzoekslijnen van het GESP zijn gas, innovatie en smart systems, duurzame energie, maatschappelijke dynamiek van duurzaamheid, energiemarkten en regulering en energietransitie.

Meer informatie is te vinden op de RUG-website .

Energy Academy Europe (EAE): De EAE wil in Nederland een internationaal centre of excellence voor energie onderwijs, -onderzoek en -innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst.

Meer informatie is te vinden op de EAE-website .

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws