Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Klein Haneveld

26 april 2013
Wim Klein Haneveld

Vrijdag 26 april 2013 ontvangt dhr. prof.dr. W.K. Klein Haneveld op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester dhr. F.A. van Zuilen van de gemeente Tynaarlo decoreert dhr. prof.dr. W.K. Klein Haneveld om 9.30 uur in de Dorpskerk, Brink 3 te Vries.

Dhr. prof.dr. W.K. Klein Haneveld

Dhr. prof.dr. W.K (Wim) Klein Haneveld (Dokkum, 1944) is hoogleraar Stochastisch Programmeren bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De populariteit van het vakgebied stochastisch (op kansberekening gebaseerd) programmeren is te danken aan het feit dat veel praktische beslissingsproblemen in techniek, management en economie ermee opgelost kunnen worden. Een voorbeeld is: Hoe kan een telecommunicatiebedrijf een landelijk mobiel netwerk uitrollen tegen zo laag mogelijke kosten maar wel een voldoende hoge kwaliteit?

Klein Haneveld was medeoprichter van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde (LNMB), een uniek samenwerkingsverband tussen alle Operations Research onderzoeksgroepen in Nederland. Mathematische Besliskunde is de aanduiding voor de wiskundige kant van het vakgebied. Klein Haneveld was mede-initiator en de eerste hoogleraar-directeur van het LNMB, en daarna een aantal jaren voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Zijn rol bij de oprichting en het functioneren van het LNMB is van cruciale betekenis geweest.

Internationaal is Klein Haneveld een zeer gewaardeerde wetenschapper, zoals blijkt uit het feit dat hij in oktober 2004 tijdens de 10th International Conference on Stochastic Programming (Tucson AZ, USA) werd onderscheiden als een van de twaalf pioniers van het vakgebied. Klein Haneveld werd vaak gevraagd om werkbezoeken af te leggen in het buitenland en presenteerde daar zijn nieuwste onderzoeksresultaten. Behalve in Groningen wordt nergens ter wereld al dertig jaar stochastisch programmeren in het onderwijs aangeboden.

Twee van zijn promovendi zijn KNAW fellows geweest. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelde in die tijd per jaar ca. 25 subsidies beschikbaar voor aanstormend talent. Dat twee van deze prestigieuze beurzen door promovendi van Klein Haneveld werden behaald, is uitzonderlijk. Beide zijn inmiddels hoogleraar geworden aan de RUG. Samen met één van hen is hij bezig om zijn "Lecture Notes on Stochastic Programming" te vervolmaken, met als doel het uit te geven als officieel leerboek. Informeel heeft het die status al geruime tijd: sinds de eerste versie begin jaren 1990 zijn de Lecture Notes op verzoek aan honderden collega's wereldwijd toegestuurd. Meestal voor persoonlijke studie, maar ze zijn ook in gebruik als collegedictaat in o.a. Nederland, Spanje, Zweden, Duitsland, de VS, Zuid-Afrika, Brazilië en Indonesië. De Lecture Notes zijn ontstaan uit noodzaak: toentertijd bestond er geen enkel boek over Stochastisch Programmeren, het vakgebied dat door Klein Haneveld al vele jaren werd verzorgd. De combinatie van wiskundige degelijkheid en toepassingsgerichtheid maakt dit leerboek uniek, reden waarom door diverse vakgenoten is aangedrongen op voltooiing hiervan.

Klein Haneveld was intensief betrokken bij onderzoeksprojecten inzake de toepassing van stochastisch programmeren op landbouwkundige problemen in diverse Afrikaanse landen. In Burkino Faso is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “crop rotating”, het wisselend beplanten van akkers. Het is een mooi voorbeeld van “Derde Wereld Operations Research” omdat diverse onzekere factoren, zoals regenval, een rol spelen in de landbouw. Klein Haneveld berekende met behulp van de technieken binnen het vakgebied Stochastisch Programmeren de optimale methode om landbouwterrein beter te benutten.

Tevens had Klein Haneveld een leidende rol in het onderzoeksproject "Technische planning onder onzekerheid" van de Gasunie. De contacten met de Gasunie, en recentelijk ook met Gasterra, leveren voor de wetenschap interessante vragen op en voor de betrokken bedrijven beter inzicht in logistieke processen.

Als vicedecaan van de faculteit heeft Klein Haneveld zich actief ingezet bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, onder andere voor de opleidingen Technische Bedrijfswetenschappen en Technische Bedrijfskunde. Als bestuurder speelde hij niet zozeer een rol op de voorgrond, maar adviseerde met wijsheid en kalmte.

Zijn studenten, student-assistenten en promovendi spreken met veel respect over hem, niet alleen vanwege zijn geboren docentschap maar evenzeer vanwege de persoonlijke aandacht die hij steeds voor hen betoonde. Hetzelfde kan gezegd worden als het gaat om zijn collega’s in binnen- en buitenland met wie hij contacten onderhield op het gebied van de wetenschapsbeoefening en bestuur. Klein Haneveld is niet alleen een uitstekend wetenschapper, maar ook een aardig en bescheiden mens.

Wim Klein Haneveld wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Noot voor de pers

Nadere informatie via de afdeling Communicatie van de RUG, tel. (050)363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws