Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

College Carrousel van Rijksuniversiteit Groningen gaat weer draaien

Ruim 3000 leerlingen maken kennis met de universiteit
15 april 2013

Op dinsdag 16 april gaat de College Carrousel van de Rijksuniversiteit Groningen van start. Zes dagen lang worden op vier locaties in de stad Groningen in totaal 24 hoorcolleges en 165 werkcolleges gegeven aan ruim 3000 leerlingen van 44 middelbare scholen uit heel Noord-Nederland. De College Carrousel is een evenement voor leerlingen van 4 VWO. Ze zijn een dag te gast op de universiteit en maken kennis met wetenschap en wetenschappers.

Programma

De College Carrousel vindt plaats op dinsdag 16 april, woensdag 17 april, donderdag 18 april, dinsdag 23 april, woensdag 24 april en donderdag 25 april. Alle leerlingen volgen een ochtendprogramma bestaande uit een hoorcollege en een werkcollege, en een middagprogramma georganiseerd door studenten in de vorm van een spel, wedstrijd of rondleiding met demonstraties.

Locaties

De vier locaties van de College Carrousel corresponderen met de vier profielen van het VWO. De hoor- en werkcolleges behorende bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij vinden plaats in en om het Academiegebouw in het centrum van Groningen. Het programma van het profiel Natuur & Gezondheid vindt plaats in de medische faculteit aan de Antonius Deusinglaan en het programma van het profiel Natuur & Techniek in de Bernoulliborg op de Zernikecampus.

Scholen

Van de 44 deelnemende scholen zijn er dit jaar 12 afkomstig uit de provincie Groningen, 12 uit Friesland, 7 uit Drenthe, 7 uit Overijssel, 1 uit Gelderland, 1 uit Flevoland en 4 uit Noord-Holland. In totaal hadden zich dit jaar maar liefst 56 scholen aangemeld. De uitgelote scholen worden volgend jaar met voorrang geplaatst.

Meer informatie: Joke Jalvingh

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:08

Meer nieuws

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...