Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Suikerbiet krijgt door CCC-onderzoek nieuwe toekomst

Hergebruik suikerbiet: nieuwe producten, duurzaamheid, werkgelegenheid
15 april 2013

Uitnodiging Open Dag 2013 Carbohydrate Competence Center

Donderdag 18 april a.s.

Locatie: Hampshire Hotel Plaza Groningen

Aanvang: 10.30 uur

De Nederlandse landbouw en agro-food industrie staan voor enorme uitdagingen. De conventionele productie wordt bedreigd door hoge kosten en knellende regelgeving. Daar tegenover staan enorme kansen door nieuwe technische mogelijkheden.

Op de Open Dag van het Carbohydrate Competence Center (CCC) presenteren we de nieuwste ontwikkelingen binnen koolhydraat-gerelateerd onderzoek dat Nederland moet leiden naar een gezonde en duurzame samenleving. Innovatie is daarbij sleutelwoord. Vernieuwing die minister-president Mark Rutte, eerder dit jaar op werkbezoek bij CCC in Groningen, naar het puntje van zijn stoel bracht. ‘Dit zijn baanbrekende initiatieven vol maatschappelijk belang; daar kunnen we wat mee,’ aldus Rutte.

Benutten van bietenpulp voor chemische bouwstenen is zo’n baanbrekend nieuw idee.

Royal Cosun, een van de partners binnen CCC, streeft als agro-industrieel concern continue naar het zo optimaal mogelijk benutten van plantaardige grondstoffen, zoals biet, cichorei en aardappel voor de toepassing in food, feed en in toenemende mate non food toepassingen. Het opnieuw benutten van agrarische reststromen is daarbij uitgangspunt.

Binnen het CCC heeft Cosun een project uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een innovatieve syntheseroute naar 2,5-furaandicarbonzuur op basis van suikers die vrijgemaakt zijn uit pectinerijke agrarische reststromen. Dit furaandicarbonzuur kan worden gebruikt voor de synthese van bioplastics, zoals polyesters die bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie gebruikt kunnen worden.

Het onderzoek heeft inmiddels een patent opgeleverd. Opmerkelijke resultaten, die er mede toe hebben bijgedragen dat inmiddels een drietal projecten voor het benuttenvan bietenpulp naar chemische bouwstenen zullen worden ontwikkeld binnen een van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (Topsectoren). Een van deze drie projecten zal binnen CCC worden uitgevoerd.

Op de Open Dag van 18 april introduceren wij de meest recente resultaten van CCC-onderzoek aan een breed publiek.

Wij nodigen de media van harte uit onze Open Dag bij te wonen.

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) is een toonaangevende internationale publiek/privaat partnerschap op het gebied van koolhydraatonderzoek en innovatie. Koolhydraten worden gebruikt in vele levensmiddelen, diervoeders, cosmetische en farmaceutische toepassingen en in diverse andere industriële toepassingen. Meer dan 100 onderzoekers zijn betrokken bij 22 onderzoeksprojecten.

CCC-onderzoek richt zich op twee hoofdthema's: 'koolhydraten voor gezonde voeding (slow en low carbs, prebiotica)' en 'koolhydraten extractie uit biomassa, en omzetting in biochemicaliën, biomaterialen en biobrandstoffen (Biobased Economy)'.

CCC is een open organisatie en verwelkomt nieuwe partners met expertise en innovatiewensen op koolhydraatterrein.

Programma Open Dag 2013

Tijdens de Open Dag van 18 april worden de voortgangsverslagen van onderzoek binnen de CCC-werkprojecten gepresenteerd. Diverse keynote speakers uit binnen- en buitenland zetten het CCC-onderzoek in internationaal perspectief en benoemen de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

Bio-based Economy

Prof. Alle Bruggink, lid Wetenschappelijke en Technologische Cie WTC-BBE, houdt een pleidooi voor het versnellen van de transitie naar een duurzame Biobased Economy. Biobased economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil-based’ naar ‘bio-based’. In een Bio-based Economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor ‘niet-voedsel’ toepassingen.

CarboHealth

Prof. dr. Bob Rastall, Department of Food and Nutritional Sciences, University of Reading, UK, pleit voor de biotechnologische productie van voedsel. Door gebruik te maken van biotechnologische productie wordt voedsel goedkoper en duurzamer.

CarboHealth programma slaat vleugels uit in Europa

In maart is CarboHealth (CCC3) van start gegaan. Het nieuwe wetenschappelijke project loopt tot 2016. Binnen CarboHealth doen zeven bedrijven en drie kennisinstellingen onderzoek naar de ontwikkeling van tools om eigenschappen van potentieel prebiotische oligosacchariden te kunnen evalueren. Dit project geeft de deelnemende bedrijven nieuwe methodieken om voedselingrediënten te produceren waarvan de gezondheidsclaims wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd op basis van de criteria van het European Food Safety Authority (EFSA). Fons Voragen, directeur van CCC, zal het nieuwe programma introduceren.

Informatie

Meer informatie: Nico Arfman, Business Manager CCC

Er is voor de pers ruime gelegenheid sprekers en deelnemers aan de Open Dag vragen te stellen.

The Open Days 2013 is jointly financed by the European Union, European Regional Development Fund and The Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Peaks in the Delta, the Municipality of Groningen, the Provinces of Groningen, Fryslân and Drenthe as well as the Dutch Carbohydrate Competence Center.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 02:17

Meer nieuws