Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Pieter-Jan Ezenga wint scriptieprijs Sport en Recht

27 maart 2013

Oud-rechtenstudent Pieter-Jan Ezenga heeft de Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2012 van de Vereniging voor Sport en Recht gewonnen voor zijn scriptie "De toekomst van voetbal op het spel? Onderoek naar het verband tussen match-fixing en online gokken in het betaald voetbal'.

De jury kreeg zeven scripties terbeoordeling voorgelegd en was unaniem in haar oordeel dat de Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs moest worden toegekend aan Pieter-Jan Ezenga. De jury hanteert bij de beoordeling van de ingezonden scripties de criteria juridische diepgang, juridische beheersing, wetenschappelijke waarde, juridische volledigheid, originaliteit, praktische toepasbaarheid en de mate waarin aan rechtsvergelijking is gedaan.

Uit het juryrapport: 'Pieter-Jan Ezenga heeft ervoor gekozen om een complex onderwerp te behandelen, dat enerzijds actueel is en anderzijds nog nioet gevestigde wortels heeft in literatuur en jurisprudentie.'

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000,--. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho. De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth.

Lees het volledige juryrapport en de scriptie op de website van Sport en Recht.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2019 09:37

Meer nieuws