Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hans van Ees benoemd tot dean University College Groningen i.o.

13 maart 2013
Prof. dr. Hans van Ees
Prof. dr. Hans van Ees

Het College van Bestuur heeft prof. dr. Hans van Ees benoemd tot dean van het University College Groningen i.o. De benoeming van Van Ees, hoogleraar Corporate Governance en Instituties aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, gaat in op 1 april 2013 en loopt tot 1 september 2017. Het is de bedoeling dat de eerste studenten aan het University College Groningen kunnen starten in september 2014. De oprichting van een university college past in de prestatieafspraken die de Rijksuniversiteit Groningen maakte met het ministerie.

Het University College Groningen zal ‘liberal arts and sciences’ onderwijs bieden. Dit onderwijsconcept is afkomstig uit de Angelsaksische wereld en heeft sinds enkele jaren ingang gevonden in Nederland. Ons land kent op het ogenblik een achttal university colleges die bij elkaar jaarlijks ongeveer 1200 nieuwe studenten trekken.

Academische vorming

University colleges zijn bacheloropleidingen die zeer breed starten. In Groningen zullen de studenten vakken kunnen volgen uit de humaniora, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en geneeskunde, gericht op de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. Leergemeenschappen en community building zijn centrale elementen van de opleiding. De nadruk ligt op academische vorming. Aan het einde van programma verdiept de studie zich en volgt een specialisatie die toegang geeft tot een masteropleiding.

Internationaal

In 2014 - het jaar waarin de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar bestaat - moeten de eerste studenten college kunnen volgen bij het University College Groningen. Het initiatief mikt op honderd eerstejaars. De werving daarvoor moet al dit jaar van start gaan. Het university college zal een strenge selectieprocedure hanteren. Ongeveer de helft studenten moet internationaal zijn, waarbij ook gedacht wordt aan scholieren die in Nederland of in het buitenland op een internationale school hebben gezeten.

Voorbereidingen

De benoeming van de dean is niet de eerste stap die de Rijksuniversiteit Groningen zet om tot een university college te komen. Een curriculumcommissie met vertegenwoordigers uit de verschillende faculteiten is al langer bezig met het voorbereiden van een voorstel voor een programma. Ook voor de financiële kanten van de zaak en de inkadering in de bestaande universitaire structuur zijn al enige tijd commissies actief.

Komend jaar wordt een traject doorlopen met bestuurlijke aanvragen; het ministerie moet toestemming geven voor het starten van een nieuwe opleiding en ook de selectieprocedure vereist aanmelding en goedkeuring.

Eigen weg zoeken

‘We moeten dus vol van start gaan’, zegt de nieuwe dean. Naast het vele regelwerk zal het vormgeven van het karakter van de opleiding veel van zijn aandacht opeisen. ‘Het gaat erom dat studenten tijdens de opleiding zelf moeten kunnen kiezen wat ze willen’, benadrukt Van Ees. ‘Studenten moet zelf hun eigen weg kunnen zoeken. Ze moeten risico kunnen nemen en de mogelijkheid krijgen om iets te beginnen dat mislukt.’ Zelf is hij vol enthousiasme: ‘Ik vind het buitengewoon eervol dat men mij hiervoor gevraagd heeft. Er is niets mooier dan te werken aan iets dat je na kunt laten.’

Noot voor de redactie

Meer informatie: prof. dr. Hans van Ees
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws