Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat tekenen samenwerkingsovereenkomst

01 maart 2013
Logo Rijkswaterstaat

Op 1 maart wordt in het Groninger Museum een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en Rijkswaterstaat over duurzame ruimtelijke planvorming en infrastructuur. Beide organisaties hebben de afgelopen vijf jaar met succes samengewerkt in het programma Duurzame Wegen. Ook de nieuwe overeenkomst is voor een periode van vijf jaar.

De samenwerking voorziet in de behoefte van Rijkswaterstaat aan wetenschappelijke kennis, goed opgeleide studenten en promovendi die weten wat er in de praktijk speelt. Kennis verbinden en vernieuwen is nodig om taken naar behoren te vervullen en komt voor een belangrijk deel direct voort uit het werk van alledag. Met praktische kennis kan Rijkswaterstaat de dienstverlening aan de gebruikers van het hoofd(vaar)wegennetwerk verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis voor nu, maar ook om kennis voor de toekomst, gekoppeld aan de ambities van Rijkswaterstaat.

Voor de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen maakt de samenwerking het mogelijk om onderzoek en onderwijs nog beter af te stemmen op de maatschappelijke behoefte. Naast een reeks promotieonderzoeken zijn de afgelopen vijf jaar vanuit het programma bijdragen geleverd in de vorm van advisering, onderwijs en internationale kennisuitwisseling. Binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zetten we dit werk voort.

Planvorming voor grote aanlegprojecten is steeds omvangrijker geworden, waarbij draagvlak, kosten, studietijd en het efficiënt bereiken van resultaat een complex geheel vormen. Langs een aantal sporen is daarom de afgelopen jaren door beide partijen gewerkt aan een meer duurzame planning van vooral snelweginfrastructuur die bijdraagt aan een betere praktijk.

Voor de komende vijf jaar zijn drie onderzoekslijnen gedefinieerd:

1. Herontwikkeling van infrastructuur vanuit knooppunt- en gebiedsperspectief

2. Planning en herontwikkeling van droge & natte netwerken

3. Ruimtelijke transformatie, bereikbaarheid, leefbaarheid en netwerkimplicaties

De resultaten van vijf jaar samenwerking en een doorkijkje naar de komende vijf jaar zijn beschikbaar op de site van het Programma Duurzame Wegen.

Zie ook:Rijkswaterstaat

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...