Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Phonological grammar and frequency: an integrated approach. Evidence from German, Indonesian, and Japanese

28 februari 2013

Promotie: mw. M.A. Sloos, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Phonological grammar and frequency: an integrated approach. Evidence from German, Indonesian, and Japanese

Promotor(s): prof.dr. J. Nerbonne, prof.dr. J.M. van de Weijer

Faculteit: Letteren

Fonologische grammatica en frequentie-effecten: een geïntegreerde benadering

In taalverandering zien we gewoonlijk dat woorden met een relatief lage woordfrequentie sneller veranderen dan woorden met een relatief hoge frequentie. Omgekeerd observeren we in reductieprocessen dat relatief hoogfrequente woorden het eerst veranderen en relatief laagfrequente woorden pas later. Maar wat gebeurt er in variatie waarin noch taalverandering, noch reductie een rol speelt? Spelen frequentie-effecten ook een rol in stabiele taalvariatie of in leenwoordadaptatie? Marjoleine Sloos onderzocht fonologische variatie en verandering in drie deelstudies: de realisering van de lange klinker <ä> in het Duits, Nederlandse leenwoordintegratie in het Indonesisch, en een klankregel (rendaku) in het Japans.

Frequentie-effecten blijken zich inderdaad voor te doen, zodanig dat relatief hoogfrequente woorden zich aan een fonologische regel conformeren en relatief laagfrequente woorden uitzonderlijk gedrag vertonen. Dit gedrag kan in verband worden gebracht met een onduidelijke lexicale representatie of onduidelijke fonologische structuur. Sloos onderzocht ook de relatie tussen frequentie en grammatica en toont aan dat deze twee factoren niet zo onafhankelijk van elkaar zijn als in de literatuur over het algemeen wordt aangenomen. Frequentie-effecten blijken gevoelig te zijn voor fonologische structuur. Dit vraagt om een verbinding van twee in het verleden ongerelateerde modellen, resulterend in een gecombineerd Exemplar-Prototype-Optimaliteitstheoretisch model (EPOT).

Marjoleine Sloos (Woerden, 1970) studeerde Linguistics aan de Universiteit van Leiden. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Centre for Language and Cognition Groningen, Faculteit der Letteren.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...