Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Advanced neuroimaging in mild traumatic brain injury

11 februari 2013

Promotie: mw. Z. Metting, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Advanced neuroimaging in mild traumatic brain injury

Promotor(s): prof.dr. H.P.H. Kremer

Faculteit: Medische Wetenschappen

CT scan met contrastvloeistof toont afwijkingen bij hersenschudding

Ondanks dat de reguliere CT scan geen afwijkingen liet zien, blijken patiënten met een hersenschudding wel doorbloedingsstoornissen van de hersenen te kunnen hebben in de acute fase na een ongeval. UMCG-neuroloog en onderzoeker Zwany Metting onderzocht of een CT scan met contrastvloeistof beter inzicht kan geven in wat er in de hersenen aan de hand is na het ongeval. Zij vond afwijkingen in de doorbloeding, vooral in de voorste delen van de hersenen. Bovendien bleek een lagere doorbloeding van de hersenen voorspellend te zijn voor een slechte uitkomst na de hersenschudding.

Vele mensen lopen jaarlijks een hersenschudding op, naar schatting 100 tot 300 per 100.000 inwoners. Het is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en overlijden. Het merendeel van de patiënten herstelt binnen weken tot maanden na het ongeval maar een kleine groep blijft klachten houden waardoor volledige hervatting van werkzaamheden en sociale activiteiten niet mogelijk is.

De meest gebruikte beeldvormende techniek in de acute fase van de hersenschudding is de CT scan. De perfusie CT maakt gebruik van een contrastvloeistof. Het is een relatief nieuwe techniek, waarbij de doorbloeding van de hersenen gevisualiseerd en gekwantificeerd kan worden. Metting gebruikte deze techniek om de onderliggende pathofysiologische mechanismen bij patiënten met een hersenschudding in kaart te brengen en om betere prognostische parameters te verkrijgen. Tevens vergeleek zij de perfusie CT bevindingen met de uitkomsten van neuropsychologische tests en diffusion tensor imaging (DTI) studies op lange termijn, waarbij zij relevante relaties aantoonde.

Zwany Metting (1975, Groningen) studeerde geneeskunde in Groningen. Vervolgens begon ze aan haar opleiding tot neuroloog en verrichtte zij onderzoek bij de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw. Inmiddels is Metting werkzaam als fellow kinderneurologie op de afdeling Kindergeneeskunde van het Martini Ziekenhuis.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...