Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Effects of nutrition on cognitive decline in Alzheimer's disease. Dietary intervention affects relevant parameters in Alzheimer models

08 februari 2013

Promotie: dhr. M.C. de Wilde, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Effects of nutrition on cognitive decline in Alzheimer's disease. Dietary intervention affects relevant parameters in Alzheimer models

Promotor(s): prof.dr. P.G.M. Luiten, prof.dr. P. Scheltens

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Voedingssupplementen en de ziekte van Alzheimer

Het verband tussen de ziekte van Alzheimer (AD) en voeding wordt sinds ongeveer 25 jaar herkend. De laatste paar jaar wordt steeds duidelijker dat vooral combinaties van voedingsstoffen potentie hebben voor behandelingsdoeleinden. Het onderzoek van Martijn de Wilde heeft daaraan bijgedragen; om te beginnen door te wijzen op het belang van het combineren van voedingsstoffen. Vervolgens heeft hij met verschillende preklinische modellen aangetoond dat specifieke combinaties van voedingsstoffen risicofactoren kunnen verlagen die geassocieerd worden met de ontwikkeling van AD. In preklinische modellen die vroege AD nabootsen, laat supplementatie met de specifieke voedingsstoffencombinatie Fortasyn® Connect zien, dat de productie en ophoping van het AD-gerelateerde eiwit bèta-amyloid verlaagd wordt. Ook biedt Fortasyn Connect bescherming tegen de toxische effecten van dit eiwit, wat zichtbaar wordt als verminderde neurodegeneratie. Het potentieel van voedingsinterventie vroeg in het ziekteproces wordt verder onderschreven met klinische data in patiënten met de diagnose AD. Supplementatie van vroege AD-patiënten met de medische voeding Souvenaid® (bevat Fortasyn Connect) resulteerde in verbetering van het verbale geheugen. Deze resultaten suggereren dat Fortasyn Connect mogelijk effect heeft via verbetering van synapse vorming en functie, een aspect van AD dat vroeg in het ziekteproces verkeerd gaat, zelfs voordat klinische symptomen ontstaan. Ten slotte doet De Wilde in zijn proefschrift suggesties hoe de mechanistische effecten onderliggend aan de geheugeneffecten gemeten kunnen worden, waarbij de focus ligt op effecten op de synaps functie. De Wilde concludeert dat de risicoverlagende, beschermende en regeneratieve effecten van Fortasyn Connect het ziekteproces zou kunnen vertragen in de prodromale fase van AD.

Martijn de Wilde (Nijmegen, 1975) behaalde een Master Gedrags- en Neurowetenschappen. Hij promoveert aan de RUG op onderzoek dat hij uitvoerde bij zijn werkgever Danone Research Wageningen, afdeling Disease Targeted Nutrition en bij de vakgroep Moleculaire Neurobiologie van de RUG. Het werd gefinancierd door Danone Research, EU FP5 LipiDiet QLRT-200100172, EU FP7 LipiDiDiet 211696 en SenterNovem US010311.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43
printView this page in: English

Meer nieuws