Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuw onderzoek naar veranderende gezinssamenstelling en sociaal beleid in Europa

06 februari 2013

Hoe zullen gezinnen er in de toekomst uitzien? Voldoet het huidige sociale en gezinsbeleid nog nu de gezinssamenstelling verandert? In februari 2013 wordt een groot Europees onderzoeksproject gestart naar de vraag hoe de diversiteit van gezinsvormen, relaties en levensloop in Europa zich verhoudt tot het bestaande beleid. De Groningse sociologe Melinda Mills neemt deel aan het onderzoek.

Onderwerp van het onderzoek is de groeiende complexiteit van gezinssamenstellingen en -transities in en tussen Europese samenlevingen en de gevolgen hiervan voor kinderen, vrouwen en mannen in termen van ongelijke levenskansen, relaties tussen de verschillende generaties en zorgregelingen.

De onderzoekers gaan kijken hoe beleid hiermee omgaat en wat de de gevolgen daarvan zijn. Ook proberen ze een beeld tekrijgen van toekomstige veranderingen in gezinssamenstelling en de bijbehorende behoeften aan beleid. Zo wil men een bijdrage leveren aan evidence-based beleidsvorming.

Samenwerking

Het project is getiteld Families And Societies – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations. Het is een samenwerkingsverband van drie grensoverschrijdende maatschappelijke organisaties en 25 toonaangevende universiteiten en onderzoeksinstituten in vijftien Europese landen. De samenwerking bundelt een brede expertise op het gebied van sociale wetenschappen, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen.

Het onderzoek krijgt voor een periode van vier jaar een financiële bijdrage van 6,5 miljoen euro van het zevende kaderprogramma van de EU. De coördinatie berust bij de Stockholm University.

Veranderende rol van kinderen

Prof. dr. Melinda Mills (sociologie) van de Rijksuniversiteit Groningen neemt met haar onderzoeksgroep deel aan het project. Ze zal leiding geven aan het onderdeel The changing role of children and societal implications: Assisted reproduction, late fertility and childlessness. Doel daarvan is om de veranderende rol van kinderen te onderzoeken, met speciale aandacht voor Assisted Reproductive Technology (ART), het krijgen van kinderen op latere leeftijd en kinderloosheid.

De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen richten zich op de demografische, regulerende en economische aspecten van ART, spermadonatie en inseminatie. Verder onderzoeken ze de maatschappelijke gevolgen van ART. Dat is bijvoorbeeld de bijdrage van ART aan waargenomen geboorte- en vruchtbaarheidscijfers, het verband tussen ART en het grotere aantal zwangerschappen op latere leeftijd, meerlingen en de relatie met wetgeving en bewijzen van geslachtsselectie en/of ongebruikelijke geslachtsverhoudingen na ART.

De groep gaat ten slotte best practices documenteren op het gebied van regulerende en economische nationale programma’s met betrekking tot ART-behandelingen en verwantschap.

Europa

Binnen het project zullen twee nieuwe databases worden ontwikkeld. In de ene wordt de wettelijke inhoud vastgelegd van de gezinsvormen die binnen Europese landen te vinden zijn; de andere wordt gevuld met gegevens over EC/EU-initiatieven op het gebied van kerngezinsbeleid uit de periode 1957 tot nu.

Alle belangrijke Europese regio’s zijn vertegenwoordigd in de projectleiding. In samenwerking met verschillende belanghebbenden, overheidsorganisaties, nationale en lokale beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties en andere leden van de wetenschappelijke gemeenschap in Europa heeft het project tot doel innovatie en best practices op het gebied van beleid te identificeren en verspreiden.

Meer informatie: prof. dr. Melinda Mills (Rijksuniversiteit Groningen) of prof. dr. Livia Oláh (Stockholm University Demography Unit) .

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws