Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie J. Hofhuis: Nadelen verminderen en voordelen benutten van diversiteit op de werkvloer

14 januari 2013

Promotie: dhr. J. Hofhuis, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Dealing with differences. Managing the benefits and threats of cultural diversity in the workplace

Promotor(s): prof.dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee, prof.dr. S Otten

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Nadelen verminderen en voordelen benutten van diversiteit op de werkvloer

Een belangrijke uitdaging voor bedrijven is de vraag hoe om te gaan met culturele diversiteit op de werkvloer. Eerder onderzoek wees uit dat culturele diversiteit voordelen kan bieden voor de productiviteit, bijvoorbeeld door het verhogen van creativiteit en innovatie van teams, maar ook nadelen met zich mee kan brengen, met name voor de manier waarop mensen op de werkvloer met elkaar omgaan. Joep Hofhuis onderzocht hoe organisaties de nadelen van diversiteit kunnen verminderen en tegelijkertijd de voordelen kunnen benutten.

Het blijkt dat werknemers niet per definitie voor of tegen diversiteit zijn, maar dat veel van hen juist beide kanten van de medaille kunnen zien. Veel van de bestaande problemen rondom diversiteit kunnen worden opgelost door het creëren van een sterk diversiteitsklimaat: een bedrijfsklimaat dat wordt gekenmerkt door openheid en waardering voor culturele verschillen. Naast het vermijden van de negatieve kanten van diversiteit opent een dergelijk klimaat ook deuren voor het benutten van de voordelen van diversiteit voor productiviteit en innovatie.

In werving en selectieprocedures zijn selecteurs en beoordelaars die de positieve kanten van diversiteit zien beter in staat om talent te herkennen onder werknemers met een andere culturele achtergrond.

Een verhoogde vrijwillige uitstroom van allochtonen is grotendeels toe te schrijven aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan ervaren carrièrekansen, concludeert Hofhuis. Om positieve diversiteitsuitkomsten te kunnen creëren op de werkvloer, is het volgens hem belangrijk dat iedereen, ongeacht culturele achtergrond, zich kan identificeren met de organisatie. In organisaties met een goed diversiteitsklimaat - gekenmerkt door openheid en waardering voor diversiteit - voelen zowel meerderheids- als minderheidsleden zich meer thuis.

Joep Hofhuis (Delft, 1981) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de RUG, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het A&O Fonds Rijk. Hofhuis is docent Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam.

Laatst gewijzigd:21 februari 2017 11:17

Meer nieuws