Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Intelligence and functional somatic symptoms and syndromes

23 januari 2013

Promotie: mw. E.M. Kingma, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Intelligence and functional somatic symptoms and syndromes

Promotor(s): prof.dr. J.G.M. Rosmalen, prof.dr. J. Ormel, prof.dr. P. de Jonge

Faculteit: Medische Wetenschappen

Meer kans op onverklaarde lichamelijke klachten bij mensen met lagere intelligentie

Voor lichamelijke klachten kan niet altijd een duidelijke onderliggende lichamelijke oorzaak worden gevonden. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze zogenaamde ‘functioneel somatische symptomen’ (FSS) onderzocht UMCG-promovendus Eva Kingma of de intelligentie van een persoon de kans op het ontstaan van FSS beïnvloedt. Mensen met een lagere intelligentie blijken gemiddeld genomen meer FSS te hebben dan mensen met een hogere intelligentie.

Kingma maakte gebruik van meerdere grote studies met gegevens van relatief gezonde mensen van uiteenlopende leeftijden. Bij de proefpersonen was de intelligentie gemeten en de ontwikkeling van de gezondheid gevolgd.

Om het verband tussen intelligentie en FSS te verklaren onderzocht Kingma verschillende factoren, waaronder socio-economische en stress-gerelateerde factoren. Zo blijken jongeren met een lagere intelligentie vooral vroeg in het leven kwetsbaar te zijn voor FSS wanneer ze hoge academische verwachtingen van hun ouders ervaren. Echter, waar deze hoge academische verwachtingen op jonge leeftijd een rol spelen, werkt dit mogelijk niet door tot in de volwassen leeftijd. Bij volwassen lijkt er een specifieke rol voor een ongunstige werksituatie. Volwassenen met een lagere intelligentie zijn gemiddeld vaker ongewild werkloos dan volwassenen met een hogere intelligentie wat de kans op FSS vergroot. De rol van intelligentie in relatie tot de gezondheid verdient verder onderzoek, vooral met betrekking tot de mechanismen die ten grondslag liggen aan de associatie tussen intelligentie en FSS.

Eva Kingma (Delfzijl, 1984) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij voerde haar promotieonderzoek uit in het kader van de Junior Scientific Masterclass bij het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) binnen Onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. Na haar promotie start Kingma als arts-assistent Neurologie in de Isala Klinieken in Zwolle.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43
printView this page in: English

Meer nieuws