Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650

24 januari 2013

Promotie: mw. A.H. Boele, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650

Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers, prof.dr. D.E.H. de Boer

Faculteit: Letteren

Waarom gaf men vroeger aan de armen?

Evenals in onze huidige samenleving het geval is, was solidariteit tussen rijk en arm in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad geen vanzelfsprekende zaak. Het was iets waarvan inwoners telkens weer overtuigd moesten worden en waartoe ze bewogen moesten worden. Anita Boele heeft voor haar proefschrift Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden (1300-1650) de noties en motieven bestudeerd die door stedelijke overheden, religieuze instanties en culturele intermediairs als rederijkerskamers, schoolmeesters en kroniekschrijvers werden ingezet om mensen aan te zetten tot liefdadigheid. Religieuze argumenten spelen gedurende de gehele onderzoeksperiode een belangrijke rol in het spreken over armen en liefdadigheid. In de loop der tijden wordt er echter ook steeds meer een beroep gedaan op ‘gemeenschapsargumenten’, bij de aansporingen tot liefdadigheid.

Boele analyseerde een breed scala aan literaire, historiografische en educatieve teksten waarbij de focus lag op de steden Haarlem, Deventer en Den Bosch. Deze teksten gaan in op mogelijke bezwaren die leefden onder de bevolking, presenteren voorbeeldfiguren en gebruiken aansprekende beelden en metaforen. Bovendien benadrukken zij voortdurend de verbondenheid tussen gever en ontvanger als leden van één lichaam door te verwijzen naar bestaande verbanden of door nieuwe gemeenschappen te creëren.

Anita Boele (Dordrecht, 1981) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroepen Historische Letterkunde en Middeleeuwse Geschiedenis, Faculteit der Letteren van de RUG. Boele werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en als docent aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 08 juni 2018

  Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%

  Woningen in het Groningse aardbevingsgebied zijn tot 2015 gemiddeld 9,3% in waarde gedaald. Dat concluderen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden data van de...

 • 06 juni 2018

  RUG op plek 120 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat dit jaar op plaats 120 in de QS World Top University Rankings 2019. Afgelopen twee jaar stond de RUG opplaats 113 in deze lijst van bijna 1.000 universiteiten wereldwijd. Op nationale schaal is Groningen dit...