Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650

24 januari 2013

Promotie: mw. A.H. Boele, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650

Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers, prof.dr. D.E.H. de Boer

Faculteit: Letteren

Waarom gaf men vroeger aan de armen?

Evenals in onze huidige samenleving het geval is, was solidariteit tussen rijk en arm in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad geen vanzelfsprekende zaak. Het was iets waarvan inwoners telkens weer overtuigd moesten worden en waartoe ze bewogen moesten worden. Anita Boele heeft voor haar proefschrift Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden (1300-1650) de noties en motieven bestudeerd die door stedelijke overheden, religieuze instanties en culturele intermediairs als rederijkerskamers, schoolmeesters en kroniekschrijvers werden ingezet om mensen aan te zetten tot liefdadigheid. Religieuze argumenten spelen gedurende de gehele onderzoeksperiode een belangrijke rol in het spreken over armen en liefdadigheid. In de loop der tijden wordt er echter ook steeds meer een beroep gedaan op ‘gemeenschapsargumenten’, bij de aansporingen tot liefdadigheid.

Boele analyseerde een breed scala aan literaire, historiografische en educatieve teksten waarbij de focus lag op de steden Haarlem, Deventer en Den Bosch. Deze teksten gaan in op mogelijke bezwaren die leefden onder de bevolking, presenteren voorbeeldfiguren en gebruiken aansprekende beelden en metaforen. Bovendien benadrukken zij voortdurend de verbondenheid tussen gever en ontvanger als leden van één lichaam door te verwijzen naar bestaande verbanden of door nieuwe gemeenschappen te creëren.

Anita Boele (Dordrecht, 1981) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroepen Historische Letterkunde en Middeleeuwse Geschiedenis, Faculteit der Letteren van de RUG. Boele werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en als docent aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:43

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...