Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Scholierenacademie groeit door

Rector Scholierenacademie Peter Barthel: ‘Overal is talent’
22 januari 2013

De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een bedrag van 640 duizend euro van de universiteit. De Scholierenacademie verzorgt onderwijs dat vwo-leerlingen uitdaagt zich te verdiepen in extra lesstof en de stap van vwo naar de universiteit makkelijker maakt. Met de nieuwe toelage kan de academie haar activiteiten in de komende jaren voortzetten.

De subsidietoekenning markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van de academie. Eind vorig jaar stelde de leiding van de Scholierenacademie een evaluatie op over de afgelopen vier jaar, samen met een plan voor de komende vier jaar. Dat meerjarenplan vond breed goedkeuring op de universiteit. Ooit was de Scholierenacademie een veelbelovend initiatief op beperkte schaal, inmiddels is het instituut uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de doorlopende talentontwikkeling die de Rijksuniversiteit Groningen nastreeft.

‘De Scholierenacademie is voor de universiteit van groot belang,’ zegt de Groningse rector magnificus prof. dr. Elmer Sterken. ‘Het is het venster op onze toekomst, een middel om in contact te komen met talentvolle nieuwe studenten. De universiteit wil aanstaande studenten graag ontvangen en zo snel mogelijk op het goede spoor zetten.’

Juiste keus

Met haar activiteiten wil de Scholierenacademie goede en gemotiveerde vwo-leerlingen enthousiast maken voor het volgen van een wetenschappelijke opleiding. Het kiezen van de juiste opleiding is daarbij van groot belang. Daarom stelt de Scholierenacademie de volgende vragen:

-             Weet je zeker wat je wilt en wat je kunt?

-             Haal je het beste uit jezelf?

-             Klopt jouw beeld van onze opleidingen?

-             Ben jij het type student waarin de Rijksuniversiteit Groningen wil investeren?

Veel activiteiten

Samen met het Alfa, Beta- en Gammasteunpunt - waar scholieren kunnen aankloppen voor ondersteuning bij het maken van een profielwerkstuk - en de afdeling Communicatie organiseert de Scholierenacademie uiteenlopende activiteiten. Dat kunnen scholierencolleges zijn, maar ook mini-symposia, profielwerkstukprijzen, webklassen en Masterclasses. Voor bijzonder getalenteerde leerlingen is er het Junior Honours College of is maatwerk mogelijk.

De stap van vwo naar universiteit is voor aankomende studenten soms niet gemakkelijk te overzien. ‘Wie wil weten wat studeren inhoudt, moet bij de Scholierenacademie zijn,’ zegt dr. Arjen Dijkstra, uitvoerend coördinator van de academie. ‘De webklassen bevatten bijvoorbeeld veel opdrachten die ook in het eerste jaar op de universiteit worden gebruikt.’

Kinderuniversiteit

Ook de jongste leerlingen worden bij de Scholierenacademie niet vergeten. Met hulp van externe fondsen kan de Scholierenacademie zich via het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland inzetten voor het basisonderwijs. Sterrenkundige prof. dr. Peter Barthel, rector van de Scholierenacademie: ‘Via onze Kinderuniversiteit proberen we bij basisscholieren een eerste interesse voor wetenschap te kweken en vervolgens brengen we bij goede vwo-leerlingen verdieping aan en laten we ze kennis maken met fantastische RUG-opleidingen. Overal is talent!’

Zie ook: Scholierenacademie

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:08
printView this page in: English

Meer nieuws