Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan inflatie

14 januari 2013

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (2,75 procent) is sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Trendbreuk

Tot 2010 zagen we woonlastenstijgingen die aanzienlijk boven inflatieniveau lagen (figuur). Sindsdien stijgen de lasten minder dan de inflatie. Dat is dit jaar extra opvallend, omdat de rijksoverheid kort op de uitkeringen aan gemeenten, terwijl de gemeentelijke inkomsten uit grondexploitatie ook wegvallen of in verliezen omslaan.

figuur

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 13 euro (2,0 procent) tot 673 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2013 naar verwachting 2,75 procent bedragen. Alkmaar heeft de laagste woonlasten (545 euro), Zaanstad de hoogste (785 euro). Vier gemeenten verlagen hun woonlasten, ‘s Hertogenbosch het meest (met 4,3 procent). In Deventer stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (+10 procent), maar dat komt omdat voor afval in die gemeente voortaan per containerlediging wordt betaald. Eenpersoonshuishoudens en huishoudens met weinig afval gaan er in Deventer op vooruit.

Ozb

Huiseigenaren betalen in 2011 gemiddeld 226 euro aan ozb. Dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar.

Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2013 niet meer dan 2,76 procent hoger mag zijn in het jaar ervoor (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,9 procent ruim onder.

Rioolheffing stijgt procentueel het meest

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 2,7 procent naar verhouding het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Haarlem verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (11,8 procent). Venlo verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 4,9 procent).

Afvalinzameling goedkoper

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 291 euro 1,5 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (156 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (362 euro).

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 3745 of dr. C. Hoeben, tel. 050 363 3766. E-mail: coelo@rug.nl

De volledige publicatie is te vinden op www.coelo.nl.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2013

Tarief in euro’s

Verandering (%)

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

Kleinste

stijging

Mutatie van

gemiddelde

Grootste

stijging

Ozb woningena

126

226

397

-1,2%

2,2%

14,5%

Reinigingsheffing

156

291

362

-9,1%

1,5%

20,2%

Rioolheffing

69

155

267

-4,9%

2,7%

11,8%

Woonlastenb

545

673

785

-4,3%

2,0%

10,0%

Meerspersoonshuishoudens. Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a Gemiddelde aanslag bij gemiddelde woz-waarde.

b Ozb, rioolheffing en reinigingsheffing.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...