Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan inflatie

14 januari 2013

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (2,75 procent) is sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Trendbreuk

Tot 2010 zagen we woonlastenstijgingen die aanzienlijk boven inflatieniveau lagen (figuur). Sindsdien stijgen de lasten minder dan de inflatie. Dat is dit jaar extra opvallend, omdat de rijksoverheid kort op de uitkeringen aan gemeenten, terwijl de gemeentelijke inkomsten uit grondexploitatie ook wegvallen of in verliezen omslaan.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 13 euro (2,0 procent) tot 673 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2013 naar verwachting 2,75 procent bedragen. Alkmaar heeft de laagste woonlasten (545 euro), Zaanstad de hoogste (785 euro). Vier gemeenten verlagen hun woonlasten, ‘s Hertogenbosch het meest (met 4,3 procent). In Deventer stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (+10 procent), maar dat komt omdat voor afval in die gemeente voortaan per containerlediging wordt betaald. Eenpersoonshuishoudens en huishoudens met weinig afval gaan er in Deventer op vooruit.

Ozb

Huiseigenaren betalen in 2011 gemiddeld 226 euro aan ozb. Dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar.

Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2013 niet meer dan 2,76 procent hoger mag zijn in het jaar ervoor (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,9 procent ruim onder.

Rioolheffing stijgt procentueel het meest

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 2,7 procent naar verhouding het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Haarlem verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (11,8 procent). Venlo verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 4,9 procent).

Afvalinzameling goedkoper

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 291 euro 1,5 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (156 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (362 euro).

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 3745 of dr. C. Hoeben, tel. 050 363 3766. E-mail: coelo@rug.nl

De volledige publicatie is te vinden op www.coelo.nl.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2013

Tarief in euro’s

Verandering (%)

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

Kleinste

stijging

Mutatie van

gemiddelde

Grootste

stijging

Ozb woningena

126

226

397

-1,2%

2,2%

14,5%

Reinigingsheffing

156

291

362

-9,1%

1,5%

20,2%

Rioolheffing

69

155

267

-4,9%

2,7%

11,8%

Woonlastenb

545

673

785

-4,3%

2,0%

10,0%

Meerspersoonshuishoudens. Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a Gemiddelde aanslag bij gemiddelde woz-waarde.

b Ozb, rioolheffing en reinigingsheffing.
Laatst gewijzigd:06 september 2021 13:20

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!