Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kosten politieonderzoek mogen zeer hoog zijn

13 december 2012

In hoeverre is het gerechtvaardigd om hoge onderzoekskosten te maken voor het (eventueel) kunnen oplossen van een strafzaak, zoals bijvoorbeeld gebeurde in de zaak Vaatstra? In de zorg is het wellicht mogelijk om de waarde van een individueel mensenleven in geld uit te drukken. In een strafzaak is een pure economische kosten- batenanalyse echter niet mogelijk, nu er meerdere belangen meespelen. Bij de beantwoording van de vraag of het rechtvaardig is om in een specifieke zaak schijnbaar onevenredig hoge kosten te maken, spelen vooral de maatschappelijke onrust die het delict teweeg heeft gebracht en de kans op een succesvol resultaat bij de inzet van de kostbare middelen een belangrijke rol.

Saskia Fikkers en Mirnah Scholten, promovendi bij de vakgroep Rechtstheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, 6 december in Trouw

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws