Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium en promotie van de heer mr. M.H. Paapst (10 januari)

13 december 2012

10 januari 2013 Faculteit Rechtsgeleerdheid, Centrum voor Recht en ICT. Symposium: Open iOverheid. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00-18.30 uur, met om 16.15 uur promotie van de heer mr. M.H. Paapst. Promotors zijn prof. mr. dr. H.E. Bröring  en Dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh. Voor meer info: www.openioverheid.nl

Laatst gewijzigd:13 oktober 2016 09:38

Meer nieuws