Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO-subsidie Hans Wortmann voor zijn onderzoek naar ethische vragen bij telemonitoring bij ouderen

14 december 2012

RUG-hoogleraar prof.dr.ir. J.C. (Hans) Wortmann ontvangt voor zijn onderzoek naar ethische vragen bij telemonitoring voor ouderen een subsidie van NWO in de Topsector Life Sciences & Health. Wortman is hoogleraar Information Management bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Ouderen kunnen thuis in beweging blijven en trainen met behulp van speciale bewegingsapparatuur. Het onderzoek van Wortmann voegt hieraan de mogelijkheid toe om op afstand zorg te verlenen: via telemonitoring worden gegevens verzameld en gedeeld over het gebruik van de apparatuur. In dit project zal onderzoek worden gedaan naar deze toepassing van telemonitoring en de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen.

Topsectorenbeleid

Om technologische innovaties succesvol te kunnen implementeren moet vroegtijdig rekening worden gehouden met de mogelijke ethische en maatschappelijke gevolgen ervan. Daarom financiert NWO tien wetenschappelijke onderzoeken die tot doel hebben de ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten al aan de ontwerptafel een rol te laten spelen. NWO heeft een totaalbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze onderzoeken, die aansluiten bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid.

Bron: persbericht NWO

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:28

Meer nieuws

 • 11 juli 2019

  Sjoerd Beugelsdijk redacteur spraakmakend rapport ‘Denkend aan Nederland’

  Eind juni leidde het rapport ‘Denkend aan Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tot landelijke aandacht op radio en televisie. Ondanks scherpe tegenstellingen in het publieke debat zijn Nederlanders eensgezind over wat Nederland tot...

 • 11 juli 2019

  Noordelijke ondernemers omarmen innovatie

  Noord-Nederlandse ondernemers hebben in 2018 volop geïnnoveerd. Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, een initiatief van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland...

 • 11 juli 2019

  Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

  Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering...