Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Donderdagmiddag 20 december 2012 Afscheid Annette Schockman

18 december 2012

In 2013 gaat Annette Schockman met pensioen. Zij is vanaf 1990 in diverse functies aan de universiteit verbonden geweest: als beleidsmedewerker bij de afdeling Mobiliteit en Opleiding, als hoofd P&O Alfafaculteiten en als portefeuillehouder middelen bij achtereenvolgens de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen, Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid.

Donderdagmiddag 20 december 2012 neemt zij afscheid van de faculteit en van de universiteit.

Plaats

Kantine van het Harmoniegebouw, 1e verdieping
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Tijd

16.00 – 19.00 uur

Programma

16.00 uur

Ontvangst

16.30 uur

Toespraken

  • de heer drs. Jan de Jeu, vice voorzitter College van Bestuur
  • de heer prof. mr. Jan Berend Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid

17.00 uur

Muzikaal intermezzo

Graag nodig ik u uit hierbij aanwezig te zijn. Mag ik u vragen ons via een bericht aan E.I.Zuidema rug.nl te laten weten of u komt?

Jan Berend Wezeman, decaan.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:35

Meer nieuws