Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Making better use of clinical trials. Computational decision support methods for evidence-based drug benefit-risk assessment

19 december 2012

Promotie: dhr. G.H.M. van Valkenhoef, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Making better use of clinical trials. Computational decision support methods for evidence-based drug benefit-risk assessment

Promotor(s): prof.dr. J.L. Hillege, prof.dr. E.O. de Brock

Faculteit: Medische Wetenschappen

Softwarepakket kan helpen bij beoordeling behandelingen

Beleidsmakers in de gezondheidszorg beoordelen de effecten van verschillende behandelingen, waaronder medicijnen. Hierbij staat de balans werkzaamheid-schadelijkheid centraal: de gewenste effecten en ongewenste bijwerkingen worden tegen elkaar afgewogen.

De balans werkzaamheid-schadelijkheid wordt idealiter beoordeeld op basis van de beste beschikbare gegevens, meestal die uit gerandomiseerde klinische studies. Echter, verschillende factoren maken het moeilijk om de beslissing ondubbelzinnig aan de gegevens te koppelen. Ten eerste zijn de gegevens meestal alleen beschikbaar in tekstuele vorm, waardoor ze niet automatisch te verwerken zijn. Ten tweede moeten de gegevens uit verschillende studies met elkaar gecombineerd worden voordat ze gebruikt kunnen worden voor een beoordeling. Ten derde zijn kwantitatieve modellen nodig om de koppeling tussen de gegevens en de beslissing expliciet te maken.

Promovendus Gert van Valkenhoef ontwikkelde een softwaresysteem dat de beoordeling van behandelingen kan vereenvoudigen en verbeteren. Het systeem, Aggregate Data Drug Information System (ADDIS) geheten, is gebaseerd op een database van gegevens uit klinische studies. Van Valkenhoef ontwikkelde algoritmen om automatische netwerk meta-analyses uit te voeren, waarmee gegevens uit meerdere studies gecombineerd kunnen worden. Ook stelde hij beslismodellen op waarmee de balans werkzaamheid-schadelijkheid bepaald kan worden. De ADDIS-software laat zien hoe een gestructureerde database van resultaten uit klinische studies concreet kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Gert van Valkenhoef (Amersfoort, 1985) studeerde Kunstmatige Intelligentie te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door project Escher van het Top Institute Pharma. Van Valkenhoef blijft na zijn promotie werkzaam als onderzoeker bij het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws